Vi består av ett team med mångårig erfarenhet. Patientens säkerhet, nöjdhet och trygghet är det viktigaste för oss. Därför arbetar vi med en patientgaranti som vi är mycket stolta över. Välkommen att läsa mer om detta nedan.

Trygghet, nöjdhet och patientsäkerhet är det viktigaste som finns

Din trygghet är det viktigaste för oss. Vår patientgaranti och uppföljning av patienten är exemplarisk, och i slutändan är en nöjd patient det absolut bästa som vi kan få. Renaissance Clinique strävar efter att ha de nöjdaste kunderna, och vi vet att en nöjd kund är värd mer än något annat!

En nöjd kund som uppskattar resultatet av ett ingrepp eller operation är också mer angelägen att återkomma till oss eller att i bästa fall till och med rekommendera oss till andra. En kund som är nöjd med oss, är nöjd med sig själv!

 

Med en gedigen erfarenhet kan vi erbjuda hög säkerhet

När du väljer oss vet du att du får hjälp av ett team med gedigen erfarenhet, och vi har arbetat hårt för att samla den absolut bästa legitimerade kompetensen under vårt tak på Strandvägen i Stockholm. Detta för att ge dig den upplevelsen och de resultat som du verkligen förtjänar att få.

Du kommer tas emot av välutbildad, glad och artig personal som ser till att du känner att du är i trygga händer. Du omhändertas av erfaren anestesipersonal som ger dig en så trygg och säker narkos som möjligt, kontinuerlig post-operativ övervakning, samt god och genomtänkt smärtlindring. Allt för att uppnå högsta patientsäkerhet och en god upplevelse. Smärtlindring och narkos ges med de absolut säkraste och bästa medel och metoder, och övervakning sker med den modernaste utrustningen.

 

En patientgaranti som gör oss stolta!

Våra garantier sträcker sig under 12 månader, och alla återbesök är inkluderade i det ursprungliga priset för operationen. Komplikationer har aldrig uppstått på vår klinik, men om det trots allt skulle uppstå en eventuell komplikation anser vi det vara en självklarhet att du ska ha rätt till gratis korrigering under dessa 12 månader som efterföljer operationstillfället.

Denna garanti kan även förlängas om du känner att det skulle göra dig ännu tryggare – se då bara till att nämna det under din konsultation så att vi kan göra allt vi kan för att tillmötesgå dina önskemål. All personal, inklusive kirurgen, är tillgängliga dygnet runt för att du ska kunna känna dig trygg och välkommen som om du vore i ditt eget hem!

 

Konsultation – det första, men även viktigaste steget

Under konsultationen känner vi oss skyldiga att inte skönmåla någonting. Du kommer därför att få detaljerad information om alla risker och komplikationer som en operation kan innebära, och du kommer samtidigt att få information om hur vi tar hand om dessa eventuella komplikationer.

Konsultationen är något av de viktigaste tillfällena som är kopplade till plastikkirurgi för både dig och vår personal, och vårt fokus kommer alltid finnas hos dig. Vi kommer aldrig någonsin att försöka “säja” operationer och ingrepp som du inte har sökt dig till oss för, och vi kommer lyssna på dina önskningar och förväntningar mycket lyhört. Vi kommer även att informera dig om vad som är möjligt och estetisk genomförbart. Du kommer att få heltäckande information om hur du skall förbereda dig innan operation, hur du kommer att behandlas strax före, vad som sker under och efter operationen och hur skall du bete dig under dagarna efter ingreppet.

Vi rekommenderar dig alltid ta med dig en lista med frågor när du kommer till konsultation och att aldrig vara rädd att ställa samma fråga flera gånger. Vi svarar mycket hellre på samma fråga 10 gånger, än att du på något sätt ska behöva känna dig otrygg på något sätt.

 

Säkerhet och eventuella komplikationer

Under de senaste 15 åren har vi i Sverige, lyckligtvis, haft strikta regler och metoder kring plastikkirurgi. Detta bidrar till att branschen i Sverige haft en mycket låg förekomst av de vanligaste komplikationerna såsom infektion, blödning och kapselkomplikation efter implantatkirurgi.

Trots att vi i Sverige har lagstadgade regler vill vi på Renaissance Clinique ändå att det ska kännas tryggt för dig som patient genom att vi har kunskap och beredskap att hantera dessa eventualiteter. Exempel på dessa kan vara:

  • Onormala ärrbildningar
  • Eventuella infektioner efter operation
  • Kapselkontraktion
  • Postoperativa blödningar
  • Skadat implantat
  • Implantatrotation
  • Oklara diffusa smärtor efter implantat
  • Dubbelbröst/bottoming-out

Hos oss kommer du alltid att bli informerad om dessa eventuella komplikationer i samband med konsultationen. Den här informationen kommer du att få både muntligt och i skriftligt format. Vi har aldrig haft några av ovan nämnda komplikationer hos någon av våra patienter, och vi vet att den goda kommunikationen mellan vår personal, kirurg och dig som patient är en bidragande faktor till det. Trots detta vill vi att du som kund ska känna att det är betryggande att du under 12 månader efter operationen har tillgång till vår trygghetsgaranti som täcker dessa risker. Om du som patient önskar en längre garanti än 12 månader så kan du förlänga den hos oss! Glöm inte att ta upp detta med kirurgen under konsultation så att vi tillsammans kan se till att tillmötesgå dina önskemål.

I Sverige tillåts kirurger inte att utföra kirurgiska ingrepp på en patient under 18 år utan godkännande av målsman, särskild inte när det gäller en estetisk operation på en privat klinik – och detta är någonting som vi på Renaissance Clinique tycker är mycket viktigt.

Vår ambition är att fortsätta ge våra patienter en trygg och säker vård i en exklusiv miljö där patienten slipper att känna sig som en patient på ett sjukhus – Att vara patient hos oss skall kännas trygg, trevligt samt spännande.