Våra behandlingar är unika, liksom varje patients egna förutsättningar. Därför är resultatet på före och efter bilderna en kombination av patientens önskemål och förutsättningar, men även vår långa erfarenhet som skickliga kirurger.