Praktiskt taget smärtfri hårborttagning med nya Super HR technique®

Harmony® XL inkluderar den unika och revolutionerande Super Hair Removal SHR från Alma Lasers. Tekniken är starten på en ny era inom hårborttagning – nämligen hårborttagning som är paraktiskt taget smärtfri. SHR är en revolutionerande och ny metod för mer bekväm och effektiv hårborttagning. SHR har dramatiskt förändrat metoden för hårborttagning så som den sett ut de senaste 15 åren.

SHR metoden innebär hög medeleffekt, hög repetitionsfrekvens på pulsationerna och en rörelseteknik som gör behandlingen mer effektiv och medför mindre obehag för patienten. Tack vare In-Motion-tekniken missas inga fläckar. Temperaturen i både hårsäcken och omgivande vävnad är förhöjd.

Alma Lasers använder en cirkulär rörelse som gradvis värmer upp kromoforerna i den omgivande vävnaden. Detta värmer effektivt upp hårsäckarna. Samtidigt skyddas epidermis. Patienter som har behandlats med IPL (Intense Pulsed Light) och andra laserbehandlingar föredrar (överlägset) Harmony® XL och SHR-tekniken eftersom metoden är relativt smärtfri jämfört med andra metoder.

Metoden är precis lika effektiv som andra metoder för permanent hårborttagning. Och trots att behandlingstiden är jämförbar behövs inga bedövningssalvor. SHR är en säkrare metod därför att mindre värme produceras. Lägre energinivåer innebär mindre obehag för patienten och mindre risk för biverkningar.

Harmony® XL är utan tvekan en förbättring av standarden inom hårborttagning. Världens enda In-Motion-baserade, praktiskt taget smärtfria hårborttagningsmetoden i världen. En säker och effektiv metod för permanent hårborttagning.

Video

Titta gärna på videon nedan!


Super Hair Removal SHR