Målet med behandlingen är förbättring – inte perfektion. Vid slutet av behandlingen kommer det finnas enstaka hår kvar. Mängden hår som är kvar kommer att stå i relation till hur mycket patienten tål samt färgen, mängden och lokaliseringen av håret som behandlats. Det genomsnittliga håravfallet efter en serie behandlingar är 80-95 procent. Upp till 5 procent av befolkningen svarar inte på någon form av laser- eller ljusbehandling. Om man tillhör den gruppen eller inte märks först vid den andra behandlingen.

Hur många IPL behandlingar krävs?

Beroende på färgen på håret och hudfärgen behöver den genomsnittlige patienten fem behandlingar. Personer med mörkare hår och ljusare hy behöver färre behandlingar än de med mörkare hår och mörkare hud. Detta beror på mängden energi som man kan utsätta huden för utan att orsaka brännsår och blåsor.

Behandlingen fungerar bäst om den görs konsekvent. För hårborttagning i ansiktet måste patienten komma en gång i månaden för behandling. För hårborttagning på kroppen måste patienten komma en gång varannan månad. Detta beror på hårets tillväxtcykler.

Vid IPL behandling, finns det några biverkningar?

  • Studier och erfarenhet visar att det finns några potentiella komplikationer och bieffekter.
  • 10 procents risk att utveckla hypo- och/eller hyperpigmentering
  • Blåsor och sårskorpor.
  • Finnar
  • Rodnad och svullnad

Även om komplikationer är väldigt ovanliga är det viktigt att patienten omedelbart kontaktar sin läkare/laseroperatör om något av ovanstående drabbar honom/henne.

Kan den här behandlingen behandla alla oavsett hud- och hårfärg?

Den mest lämpliga kandidaten för hårborttagning med laser är en person med ljus hy och mörkt hår. Behandlingen kan utföras på mörkhyade personer men de bör förstå att det oftast krävs fler behandlingar än genomsnittet för att undvika bieffekter. Behandlingen fungerar inte på ljust, vitt eller grått hår.

Kommer jag se skillnad efter de första behandlingarna?

Efter varje behandling kommer hårväxten att minska med 20-30 procent. Håret som växer tillbaka växer fläckvis. Det beror på hårets livscykel. Patienten kommer att märka kala partier mellan hårfläckarna. Dessa områden har behandlats oavsett hur mycket hår som växer tillbaka.

Under en period efter behandlingarna kommer det att se ut som att håret växer fortare än det gjorde innan behandlingen. Detta tillstånd kommer att vara i sju till fjorton dagar. Allt “nytt” hår som plötsligt börjar växa kommer från de hårsäckar som var vilande vid de föregående behandlingarna.