Kombinationsbehandlingar

Vad är kombinationsbehandlingar?

För att uppnå hudföryngring i syfte att vrida tillbaka klockan, krävs en kombination av olika tekniker och behandlingar och det finns ingen universallösning som passar alla. För ett optimalt resultat krävs bred kunskap om åldrande, olika behandlingar och vad man kan uppnå med hjälp av dem. Det handlar inte bara om laserbehandlingar eller injektioner med Botox eller Restylane. Utmaningen ligger i att betrakta ålderförändringarna som någon som drabbar hela ansiktet, och därefter rekommendera lämpliga behandlingar som kan möta patientens estetiska önskemål. En kombination av behandlingar kan möta alla dina specifika behov och det till ett mera förmånligt pris än om du genomgår varje behandling för sig.