Near Infrared används för att värma upp dermal vävnad för icke-invasiv hudåtstramning och förbättring av hudens struktur. Near Infrared ST avger ett jämt energiflöde som effektivt angriper lipider och bindväv. Near infrared ST har effekt på två olika sätt:

  • Värme-inducerad krympning av kollagen och mikro-termiska skador
  • Dermal föryngring, reparation (sårläkning) sker genom dramatisk, men ändå bekväm, djup dermal uppvärmning som inte skadar epidermis.

Hur fungerar det?

Det främsta målet med icke-ablativ hudförbättring är epidermalt skydd och rätt val av ljusstrålar, våglängd och energi för att framkalla den önskvärda termala responsen i dermis. Fördelen med icke-ablativ behandling är bl a att det inte är nödvändigt med epidermal skada och att behandlingen främjer omstruktureringen av viktiga dermala strukturer för att på så sätt åtgärda solskadad och slapp hud via termiska och fotokemiska processer.

Vem är bäst lämpad för behandlingen?

En typisk patient för hudåtstramning med Near Infrated är en yngre person som inte är redo för ablativ laserbehandlingar eller radiovågor. En annan vanlig patient är någon som är äldre men med endast milda eller måttliga symtom på slapp hud, som inte vill eller som på annat sätt inte är en lämplig kandidat för laserbehandling eller kirurgi. Den typiska patienten för hudåtstramning, behandling av hudton, hudfärg och hudstruktur är någon som inte vill spendera extra pengar på den återhämtningstid som är förknippad med andra typer av behandlingar.

Video


Near Infrared ST- HUDÅTSTRAMNING‏