Den senaste inom anti-aging för ANSIKTS- och KROPPSFÖRYNGRING MED HJÄLP AV DINA EGNA CELLER.

Varför ska vi ha Regenerativ Medicin (PRP)?

Hudens åldrande innebär att hudens struktur och utseende försämras. Åldrande påverkar händer, mjuk vävnad i ansiktet och på kroppen. Åldrandet karaktäriseras av att huden blir tunnare och börjar hänga, svullnad, ålderfläckar och rynkor – framför allt i pannan, på kinderna, halsen och i urringningen. Hudens generella struktur förändras och torrhet blir ett problem. Exponering för solen förvärrar processen genom att UV-strålning gör så att huden åldras i förtid. Det här betyder att horisontella och vertikala rynkor i ansiktet försämras med tiden.

En del, både män och kvinnor, väljer att åldras med värdighet och är inte oroade over möjligheten att se ut som sina far- och morföräldrar i många år framöver. Men det finns alternativ i den här nya eran av anti-aging-medicin. Trenden nu är att vrida tillbaka klockan och genomgå någon form av föryngring för att reducera ansiktsrynkor, linjer, blemmor och för att föryngra kroppen.

Nu finns ett nytt tillvägagångssätt för patienter som söker en förbättrad och naturlig metod för föryngring. Det här är föryngring med hjälp av dina egna celler eller mer specifikt – platelet-rich plasma (PRP). Metoden kallas också autologous cellular regeneration (ACR) och är en estetisk behandling som är säker och inte särskilt obekväm för patienten. Om behandlingen ges i kombination med andra föryngrande behandlingar maximerar det ditt resultat.

REGENERATIV MEDICIN innebär produktion och injektion av autolog platelet rich plasma.

Det är välkänt att platelets har många funktioner. Platelets innehåller viktiga tillväxtfaktorer som, när de utsöndras, leder till:

 • Att vävnaden föryngrar sig
 • Ökad kollagenproduktion
 • Rekrytering av andra celler till det skadade området
 • Initierar vaskulär tillväxt
 • Förmår cellen att differentiera sig
 • Mineralisering av skelettet
 • Bildning av extracellulär matrix
 • Ej allergiframkallande

Det är en kroppsegen fysisk produkt vs. animaliskt framställd eller donerat av andra människor
Eliminering av infektioner som överförs vid donation ”Biologiskt lim” för vävnadens fästningsförmåga, särskilt vid hudtrauman

Dessa är viktiga steg i processen för kollagenförnyelse, men vad innebär processen?

SAFE och Physiologically Active

Förberedelserna är enkla och snabba och färdigställs under ditt besök på kliniken. Du får inte med dig några produkter hem. Produkterna kan användas på flera områden för dermal föryngring. Innan behandlingen tas ett blodprov på 10-20 ml som sedan omedelbart placeras i en centrifug i fem till åtta minuter. När centrifugen är klar kommer din blodplasma att ha separerats i tre skikt: (1) platelet, ( 2) röda blodkroppar och (3) platelets och vita blodkroppar. Därefter injiceras platelets i dermis eller hudens fettlager. Platelets stimulerar gradvis kollagenet vilket kan öka hudens tjocklek och förbättra din huds hälsa.

Hur lång är behandlingen?

Mellan 60 och 90 minuter.

Vilka områden i ansiktet och på kroppen kan behandlas?

 • Runt ögonen – Peri Orbital Rim
 • Kinderna
 • Hakan
 • Förtunnad hud på halsen
 • Käklinjen
 • Ovansidan på händerna
 • Urringningen
 • Andra områden på kroppen

Hur ser processen med hudföryngring med ACR- PRP ut?

Vi kommer att bedöma hur långt gånget din huds åldrande är, utföra en analys och därefter rekommendera en förståndig behandling som ger ett rimligt resultat. Valmöjligheterna för föryngring av huden i ansiktet kommer att presenteras för dig, inklusive deras effektivitet och säkerhet. Man beräknar kostnaden och antalet behandlingstillfällen som du väntas behöva. Personer mellan 30 och 80 år är lämpliga kandidater för behandlingen. Behandlingen passar alla hudtyper och är säker och effektiv, men behandlingen rår däremot inte på alla sorters rynkor. Innan behandlingen tas ett foto för att man lättare ska kunna följa upp och bedöma behandlingsresultatet. 16 ml blod tas från armen och samlas upp i särskilda sterila tuber som sedan centrifugeras för att skilja blodet från plasman. Plasman sugs upp i en spruta och aktiveras med kalcium-klorid, vilket stimulerar den naturliga tillväxten. Ungefär 8 ml PRP används för föryngring av ansiktet. Detta injiceras under huden i pannan, runt ögonen, på kinderna, hakan och på ovansidan händerna. Behandlingen är relativt smärtfri. Tre behandlingar med en månads mellanrum rekommenderas, följt av underhåll minst en gång om åren, helst två.

Hela processen tar mellan 60 och 90 minuter.

Finns det några bieffekter?

Till de enklare bieffekterna hör: minimal svullnad, blåmärken och rodnader i 12- 24 timmar. En del patienter får huvudvärk. Till måttliga biverkningssymtom hör att patienten kan känna sig svimfärdig och ha ett blåmärke på armen efter nålen i två till tre dagar. NEJ! Alla är inte lämpliga för att undergå behandling. Personer med hudsjukdomar (SLE, Porfyri, allergi), cancer, blodsjukdomar, svåra metabola och systemiska sjukdomar, blödarsjuka eller misstanke om sepsis ska inte undergå behandling med PRP.

Vilka resultat kan jag förvänta mig?

Resultaten är synliga efter tre veckor och förbättras gradvis under de påföljande månaderna med synbar förbättring av hudens struktur och ton. Kosmetiska behandlingar och ljusterapi kan ytterligare förbättra resultatet.