Fillers

Botox och Fillers är en vanlig och odramatisk behandling

Att få Botox eller Hyaluronsyreinjektioner för att fylla ut rynkor är ingenting som de flesta håller hemligt, visar en ny studie. Studien, som utförts av Aesthetic Surgery Education & Research Foundation, omfattade 687 amerikanska patienter som fått injektioner med Botox eller Hyaluronsrebaserade fillers såsom Juvederm, Restylane, Perlane, Evolence, Prevelle Silk, Hylaform och Captique.

shutterstock_201606074

Patienterna tillfrågades om de berättat för någon om sina injektioner och nästan alla deltagare, 87 procent, uppgav att de hade det. De flesta sa att de berättat för familjen och de närmsta vännerna. Att berätta för kollegor eller ytliga bekanta var dock inte lika vanligt, men 43 procent uppgav att de berättade för vem som helst som frågade. Bland de som uppgav att de berättade om sina behandlingar uppgav 70 procent att deras omgivning stöttat dem. Bara 12 procent av de tillfrågades anhöriga hade varit kritiska och 32 procent blev förvånade när de fick höra om behandlingarna.