Celluliter orsakas av fettceller som buktar in i hudens mellersta lager underifrån, vilket skapar knölar i huden. Det utbuktande fettet drar den bindväv som fäster huden till muskeln nedanför. Vi erbjuder cellulitbehandlingar som effektivt avlägsnar celluliterna med ett bestående resultat.

Vikten av att välja rätt behandling av celluliter

Behandlingar med tillfälliga eller inga resultat

Det finns flera behandlingar som har föreslagits för att avlägsna eller minska celluliter men ingen har fått stöd i varken vetenskapliga och medicinska tidskrifter eller litteratur.

Terapeutiska metoder inkluderar lymfdränage massage. Detta är en massage som stimulerar lymfatiska flödet. Andra metoder är värme terapi, ultraljud, radiofrekvensterapi, magnetisk terapi, Endermologie (LPG)och elektrisk stimulering ( NEWLIFE). De flesta av dessa behandlingar ger tillfälligt goda resultat.

Andra behandlingar har en mer kortvarig effekt och omfattar LPG, magnetisk terapi, elektrostimulering, samt diverse massage och aromaterapi. I bästa fall kan man notera ett kortvarig förbättrat tillstånd i form av lätt slätare hud samt minskning av omkretsen. I bästa fall varar resultatet i 1 – 2 veckor innan huden återgår till ursprungsläget.

Icke kirurgiska behandlingar med bestående resultat

Ultraljud, radiofrekvens terapi samt invasiv laserbehandling anses ge ett mer bestående och långlivat resultat för borttagning av celluliter. För att uppnå önskade resultat måste man använda sig av medicinskt klassade instrument som har betydligt högre styrka än de spa-klassade instrument som finns på marknaden. De av FDA godkända apparaterna för behandling av celluliter är ACCENT ULTRA, Thermage samt Velashape.

Ett annat sätt att behandla celluliter är att ta läkemedel som är tänkt att verka på fettvävnaden som i sin tur ska påverka och ta bort celluliterna. Det finns en stor variation av farmakologiska medel som används för detta såsom metylxantiner (koffein och teobromin), pentoxifyllin, beta-agonister, adrenalin, alfa-antagonister, aminosyror, ginkgo biloba, rutin och indiska kastanj. Personer med celluliter har försökt att tillämpa dessa läkemedel lokalt, oralt eller genom injektion, men ingen har dessvärre visat sig vara vidare effektiva.