Celluliter

Celluliter orsakas av fettceller som buktar in i hudens mellersta lager underifrån, vilket skapar knölar i huden. Det utbuktande fettet drar den bindväv som fäster huden till muskeln nedanför. Idag finns det ett flertal cellulitbehandlingar att tillgå som effektivt avlägsnar celluliterna med ett bestående resultat.

Här kan du läsa mer om våra priser för våra olika behandlingar. Kontakta oss för att boka tid för konsultation, eller för personlig rådgivning.

Celluliter drabbar både kvinnor och män

Celluliter är en term som används för att beskriva hudens ojämna utseende, orsakat av fettdepåerna strax under hudens yta. De verkar i allmänhet på huden kring buken, nedre extremiteterna och bäckenregionen. Detta sker oftast efter puberteten och drabbar 85% till 95% av kvinnor. Celluliter orsakas av herniation av underhudsfett inom fibrös bindväv, vilket leder till en vadderad eller apelsinskalsliknande utseende. Celluliter är också kända som adiposis edematosa, eller gynoid lipodystrofi inom det medicinska området.

Celluliter klassificeras ofta i tre klasser.

Klass 1 ger inga kliniska symptom, men en mikroskopisk undersökning av celler från området visar på underliggande anatomiska förändringar.

Klass 2 gör huden blek vid lägre temperatur samt minskar elasticiteten och ger anatomiska förändringar som bekräftas vid mikroskopiska undersökningar.

Klass 3 ger synliga ojämnheter i huden (som ett apelsinskal) tillsammans med alla klass 2 tecken. Celluliter förekommer hos både män och kvinnor men är mycket vanligare hos kvinnor eftersom de är mer benägna att ha vissa könsbundna typer av fett vid det drabbade området.

Vad orsakar celluliter?

Orsakerna till celluliter är inte helt klart men det finns flera olika teorier som lagts fram som förklaringar. Några av dessa är följande:

Hormonella faktorer – hormoner spelar troligen en viktig roll i utvecklingen av celluliter. Många tror att östrogen, insulin, noradrenalin, sköldkörtelhormoner och prolaktin är bidragande faktorer vid utveckling av celluliter. Eftersom kvinnans hormonella tillstånd anses vara den största bidragande faktorn brukar man sällan se celluliter hos män. Celluliter är vanligare hos män med androgenbrist, Klinefelters syndrom, hypogonadism, postcastration tillstånd och hos de patienter som genomgår östrogenbehandling för prostatacancer.

Förändringar i ämnesomsättningen, fysiologi, bantning för hårt eller för mycket, könsspecifika dimorfa hud struktur, förändring av bindvävsstruktur, hormonella faktorer, genetiska faktorer, mikrocirkulationenssystemet, den extracellulära matrisen och subtila inflammatoriska förändringar är andra orsaker till celluliter.

Genetik – För att utveckla celluliter krävs vissa gener. Eftersom generna bestämmer en persons egenskaper bestämmer de därmed även de som är förknippade med celluliter såsom kön, långsam ämnesomsättning, distribution av underhudsfettet och cirkulationssvikt.

Diet – människor som äter för mycket fett, kolhydrater eller salt och för lite fibrer kan ha större mängd celluliter.

Livsstil – En hög stressnivå orsakar en ökning av katekolaminer, som också har associerats med utvecklingen av celluliter. Celluliter är vanligare hos rökare, de som inte utövar motion och de som sitter eller står i en position under långa perioder.

shutterstock_327804014

Behandlingar mot celluliter

Behandlingar med tillfälliga eller inga resultat

Det finns flera behandlingar som har använts för att avlägsna eller minska celluliter, men det är inte många av dessa som har fått stöd i vetenskapliga och medicinska tidskrifter eller litteratur.

Terapeutiska metoder inkluderar lymfdränage massage. Det här är en massage som stimulerar lymfatiska flödet. Andra metoder omfattar värmeterapi, ultraljud, radiofrekvens terapi, magnetisk terapi, Endermologie (LPG)och elektrisk stimulering (NEWLIFE). De flesta av dessa behandlingar ger endast tillfälligt goda resultat. S.k. ”välmående” behandlingar har en kortvarig effekt och omfattar LPG, magnetisk terapi, elektrostimulering, samt diverse massage och aromaterapi. I bästa fall kan man notera ett kortvarig förbättrat tillstånd i form av lätt slätare hud samt minskning av omkrets. I bästa fall varar resultatet i 1 – 2 veckor innan huden återgår till ursprungsläget.

Icke-kirurgiska behandlingar med bestående resultat

Ultraljud, radiofrekvens terapi samt invasiv laserbehandling anses ge ett mer bestående och långlivat resultat för borttagning av celluliter. För att uppnå önskvärt resultat måste man använda sig av medicinskt klassade instrument med betydligt högre styrka än de spa-klassade instrument som finns på marknaden. De apparater som har godkänts av FDA för behandling av celluliter är ACCENT ULTRA, Thermage samt Velashape.

Ett annat sätt att behandla celluliter är att ta läkemedel som anses verka på fettvävnaden, detta ska i sin tur påverka och ta bort celluliterna. Det finns en stor variation av farmakologiska medel som används för detta såsom metylxantiner (koffein och teobromin), pentoxifyllin, beta-agonister, adrenalin, alfa-antagonister, aminosyror, ginkgo biloba, rutin och indiska kastanj. Personer med celluliter har försökt att tillämpa dessa läkemedel lokalt, oralt eller genom injektion, men inga har dessvärre visat sig vara särskilt effektiva.

Accent Ultra XL& Accent XL

Selective Lipolysis Ultrasound och Radiofrequency

Den här är den mest avancerade högteknologiska apparaten på marknaden mot celluliter. Den är både godkänd av FDA samt klassas som ett medicinskt instrument. Den kan ge resultat som bara för några år sedan inte ens var kirurgiskt möjligt.

Den revolutionerande teknologin bearbetar fettcellerna selektivt utan att påverka vare sig blodkärl, nerver eller bindväv. Den här är en effektiv och utvärtes lipolysbehandling som kan ges utan att brännskador eller skador på kringliggande vävnader uppstår. Icke-invasiv och utraljudsassisterad eliminering av fettceller är således möjligt med endast obetydliga skador på epidermis, dermis och övriga celler i hypodermis. Ultra®XL är selektiv och effektiv mot lokala fettdepåer. Med sin icke-invasiva ultraljudsteknologi reducerar den omkretsen runt t.ex. midjan i två lägen:

Cold mode

Tunna radiovågor som angriper fettcellen med precision
Hot mode

Kompressionsvågor som termiskt förbättrar processen

Accent®XL

High-Powered Radio Frequency Technology

Accent®XL är ett unikt och radiovågsbaserat system för icke-invasiv och näst intill smärtfri behandling för hudåtstramning, kroppsskulptering och för reducering av celluliter. AccentXL RF angriper vävnaden med en kontinuerlig kontaktkylning som är bekvämare för patienten. Den ger dessutom ett epidermalt skydd.

AccentXL ger ett anmärkningsvärt resultat. Det är det enda system på marknaden som erbjuder två olika typer av designad radiovågsteknik.

BiPolar

Värmer effektivt upp ytlig vävnad och åtgärdar och förbättrar hudens struktur samt drar samman kollagenfibrer, vilket stramar åt och motverkar slapp hud.

UniPolar

Penetrerar och bearbetar djupare vävnad, t.ex. fett och celluliter. Vågorna skapar en lokal cirkulation som motverkar ödem genom att ta upp överskott av gifter och vätskor.

The UniForm module

Angriper celluliter med en kombination av Alma-laserns kärna – RF UniPolar – och en mekanisk lymfdränageteknologi. Resultatet är djup hetta som når fettcellerna och förbättrar blodcirkulationen och lymfdränaget. Huden blir mjukare och smidigare och både underhuden och överhuden krymper.

Acoustic Wave Therapy
Akustiska tryckvågor används externt med målet att bryta upp den felande bindväv som är ansvarig för huddimpling. Det här är en teknik som liknar extrakorporal stötvågsterapi, en teknik som ibland används för att behandla njursten och andra sjukdomar, t.ex. mulsmärta orsakad av hälsporre och plantar fascitis. Förfarandet är fortfarande relativt nytt varpå inga långsiktiga data är tillgängliga, men resultaten ser hittills lovande ut. Det finns många instrument/apparater med kända/okända namn på marknaden där det som skiljer dem åt är att apparaten måste vara klassad som medicinsk för att kunna leverera resultat.

shutterstock_533840284

Kirurgiska behandlingar med bestående resultat

Subcision Kirurgi 
Ett V-format skärverktyg flyttas fram under huden och skär av banden av den bindväv som drar huden nedåt och skapar gropar. Detta är den enda invasiva cellulitbehandlingen som har visat vissa positiva och långsiktiga resultat. Tekniken, som har använts under en längre tid, används tillsammans med fettransplantation/infiltration samt fettförflyttning (Liposhift). För närvarande marknadsförs metoden under varumärket Rejuveskin.

Lägre Body Lift (Belt lipectomy)
Överskott av hud avlägsnas varpå den återstående huden lyfts och säkras i ett nytt läge. Även om detta gör att du blir av med celluliterna jämnas inte huden ut avsevärt. Bodyliftkirurgi är den mest invasiva av de kirurgiska alternativen som anges här och innebär därmed de största riskerna, tillsammans med betydande ärrbildning.

Fettransplantation (autolog fettöverföring/fettinjektioner)
Patientens eget fett tas först ut genom fettsugning för att sedan injiceras i celluliterna på patientens drabbade områden för att kunna jämna ut huden. Trots att detta kan vara relativt effektiv är resultaten från fettinjektioner ofta inte permanenta eftersom fettceller kan dö och återabsorberas av kroppen. Med den nya tekniken Coleman’s teknik samt stamcellsteknologier (Cytori) kan man förbättra överlevnaden av fettet ytterligare. Oftast krävs en touch-up behandling med en ny fettransplantation efter ca 3 månader.

Smart Lipo (Laser lipolys)
Till skillnad från traditionell fettsugning kan den här behandlingen faktiskt minska celluliterna. Faktum är att en traditionell fettsugning kan göra celluliter värre eftersom de skapar obalans i huden samt skador på bindväven. Förespråkarna för laser-assisted Smart Lipo hävdar dock att användningen av lasern hjälper till att strama upp huden och därmed minska antalet celluliter.

Cellulaze

Cellulaze är en kirurgisk laserbehandling som är mycket effektiv vid behandling av celluliter, särskilt på svårbehandlade celluliter belägna på baksidan av kvinnors lår. Cellulaze gick igenom två år av kliniska prövningar och godkändes av FDA i februari 2012.

De flesta kunder ser ett resultat av slätare hud inom ett par veckor där resultaten förbättras i upp till ett år efter behandlingen för att sedan stanna av och bibehålla samma resultat i minst 2 – 3 år. Apparaten har varit en del av kliniska undersökningar sedan 2009. Celluliterna kommer inte heller tillbaka, säger Dr Katz. ”Vi misstänker att om celluliterna inte har kommit tillbaka efter två år så kommer de att vara borta för gott.”

Cellulaze är ett kirurgiskt ingrepp som kommer att orsaka betydande blåmärken, du kan därför förvänta dig ömhet samt svullnad i några dagar och upp till 2 veckor efter behandling. Efter ingreppet måste du bära ett kompressionsplagg i upp till 3 veckor. Det här är inte en lämplig behandling/operation för alla. Den rekommenderas inte för extremt överviktiga kvinnor, och den kommer inte heller fungerar inte om din ”dimpling” orsakas av slapp hud. Rådgör med en läkare för att se om du är en bra kandidat.

Cellulaze arbetar på tre sätt; den smälter fettet som är utbuktat in i hudens dermala skikt, den skär av bindväven som drar ner huden, samt stimulerar produktionen av kollagen och elastin i huden, vilket gör den tjockare och slätare. Cellulaze samt Smartlipo bör enbart utföras av en legitimerad plastikkirurg.

En konsultation på plats ger dig information om vilken eller vilka behandlingar som passar dig bäst. Renaissance Clinique är den klinik med de mest avancerade teknologierna inom laser i hela Skandinavien. Samma gäller radiofrekvens (RF) och ultraljud tack vare tillgång till de senaste teknologierna inom fettransplantation och fettsugning med smartlipo samt tidigare nämnda tekniker. Samtliga operationer utförs av en specialistläkare inom plastikkirurgi samt laserkirurgi.

Varmt välkommen!