Celluliter

Celluliter orsakas av fettceller som buktar in i hudens mellersta lager underifrån, vilket skapar knölar i huden. Det utbuktande fettet drar den bindväv som fäster huden till muskeln nedanför. Idag finns det ett flertal cellulitbehandlingar att tillgå som effektivt avlägsnar celluliterna med ett bestående resultat.

Här kan du läsa mer om våra priser för våra olika behandlingar. Kontakta oss för att boka tid för konsultation, eller för personlig rådgivning.

Celluliter drabbar både kvinnor och män

Celluliter är en term som används för att beskriva hudens ojämna utseende, orsakat av fettdepåerna strax under hudens yta. De verkar i allmänhet på huden kring buken, nedre extremiteterna och bäckenregionen. Detta sker oftast efter puberteten och drabbar 85% till 95% av kvinnor. Celluliter orsakas av herniation av underhudsfett inom fibrös bindväv, vilket leder till en vadderad eller apelsinskalsliknande utseende. Celluliter är också kända som adiposis edematosa, eller gynoid lipodystrofi inom det medicinska området.

Celluliter klassificeras ofta i tre klasser.
Klass 1 ger inga kliniska symptom, men en mikroskopisk undersökning av celler från området visar på underliggande anatomiska förändringar.

Klass 2 gör huden blek vid lägre temperatur samt minskar elasticiteten och ger anatomiska förändringar, noterat av mikroskopiska undersökningar.

Klass 3 ger synliga ojämnheter i huden (som ett apelsinskal) tillsammans med alla klass 2 tecken. Celluliter förekommer hos både män och kvinnor men är mycket vanligare hos kvinnor eftersom de är mer benägna att ha vissa könsbundna typer av fett vid det drabbade området.

Vad orsakar celluliter?

Orsakerna till celluliter är inte helt klart men det finns flera olika teorier som lagts fram som förklaringar. Några av dessa är följande:

Hormonella faktorer – hormoner spelar troligen en viktig roll i utvecklingen av celluliter. Många tror att östrogen, insulin, noradrenalin, sköldkörtelhormoner och prolaktin är bidragande faktorer vid utveckling av celluliter. Eftersom kvinnans hormonella tillstånd anses vara den största bidragande faktorn brukar man sällan se celluliter hos män. Dock är det vanligare hos män med androgenbrist, Klinefelters syndrom, hypogonadism, postcastration tillstånd och hos de patienter som genomgår östrogenbehandling för prostatacancer.

Förändringar i ämnesomsättningen, fysiologi, bantning för hårt eller för mycket, könsspecifika dimorfa hud struktur, förändring av bindvävsstruktur, hormonella faktorer, genetiska faktorer, mikrocirkulationenssystemet, den extracellulära matrisen och subtila inflammatoriska förändringar är andra orsaker till celluliter.

Genetik – För att utveckla celluliter krävs vissa gener. Eftersom generna bestämmer en persons egenskaper bestämmer de därmed även de som är förknippade med celluliter, såsom kön, ras, långsam ämnesomsättning, distribution av underhudsfettet och cirkulationssvikt.

Diet – människor som äter för mycket fett, kolhydrater eller salt och för lite fibrer kan ha större mängd celluliter.

Livsstil – En hög stressnivå orsakar en ökning av katekolaminer, som också har associerats med utvecklingen av celluliter. Celluliter kan vara vanligare hos rökare, de som inte utövar motion och de som sitter eller står i en position under långa perioder.

Behandling av Celluliter

Behandlingar med tillfälliga eller inga resultat

Det finns flera behandlingar som har föreslagits för att avlägsna eller minska celluliter men ingen har fått stöd i varken vetenskapliga och medicinska tidskrifter eller litteratur.

Terapeutiska metoder inkluderar lymfdränage massage. Detta är en massage som stimulerar lymfatiska flödet. Andra metoder är värme terapi, ultraljud, radiofrekvens terapi, magnetisk terapi, Endermologie (LPG)och elektrisk stimulering ( NEWLIFE). De flesta av dessa behandlingar ger tillfälligt goda resultat. Välmående behandlingar har en kortvarig effekt och omfattar LPG, magnetisk terapi, elektrostimulering, samt diverse massage och aromaterapi. I bästa fall kan man notera ett kortvarig förbättrat tillstånd i form av lätt slätare hud samt minskning av omkretsen. I bästa fall varar resultatet i 1 – 2 veckor innan huden återgår till ursprungsläget.

Icke kirurgiska behandlingar med bestående resultat

Ultraljud, radiofrekvens terapi samt invasiv laserbehandling anses ge ett mer bestående och långlivat resultat för borttagning av celluliter. För att uppnå önskade resultat måste man använda sig av medicinskt klassade instrument som har betydligt högre styrka än de spa-klassade instrument som finns på marknaden. De av FDA godkända apparaterna för behandling av celluliter är ACCENT ULTRA, Thermage samt Velashape.

Ett annat sätt att behandla celluliter är att ta läkemedel som är tänkt att verka på fettvävnaden som i sin tur ska påverka och ta bort celluliterna. Det finns en stor variation av farmakologiska medel som används för detta såsom metylxantiner (koffein och teobromin), pentoxifyllin, beta-agonister, adrenalin, alfa-antagonister, aminosyror, ginkgo biloba, rutin och indiska kastanj. Personer med celluliter har försökt att tillämpa dessa läkemedel lokalt, oralt eller genom injektion, men ingen har dessvärre visat sig vara vidare effektiva.

Accent Ultra XL& Accent XL

Selective Lipolysis Ultrasound And Radiofrequency

Den här är den mest avancerade högteknologiska apparaten på marknaden mot celluliter. Den är både FDA godkänd och klassas som ett medicinskt instrument. Den kan ge resultat som bara för några år sedan inte ens var kirurgiskt möjligt.

Den revolutionerande teknologin bearbetar selektivt fettcellerna utan att påverka blodkärl, nerver eller bindväv. Den här säkra typen av effektiv och utvärtes lipolysbehandling kan ges till patienter utan oro för brännskador eller skador på kringliggande vävnader. Icke-invasiv, utraljudsassisterad eliminering av fettceller är således möjligt med endast obetydliga skador på epidermis, dermis eller andra celler i hypodermis. Ultra®XL är selektiv och effektiv mot lokala fettdepåer. Med sin icke-invasiva ultraljudsteknologi reducerar den omkretsen runt t.ex. midjan i två lägen:
Cold mode

Tunna radiovågor som angriper fettcellen med precision
Hot mode

Kompressionsvågor som termiskt förbättrar processen

Accent®XL

High-Powered Radio Frequency Technology

Accent®XL är ett unikt, multi-tillämpligt, radiovågsbaserat system för icke-invasiv och näst intill smärtfri behandling för hudåtstramning, kroppsskulptering och för reducering av celluliter. AccentXL RF angriper vävnaden med en icke-aggressiv och kontinuerlig kontaktkylning som är bekvämare för patienten. Den ger dessutom ett epidermalt skydd.

AccentXL ger ett högkvalitativt resultat. Det är det enda system på marknaden som erbjuder två olika typer av designad radiovågsteknik.

BiPolar

Värmer effektivt upp ytlig vävnad och åtgärdar och förbättrar hudens struktur samt drar samman kollagenfibrer, vilket stramar åt och motverkar slapp hud.

UniPolar

Penetrerar och bearbetar djupare vävnad, t.ex. fett eller celluliter. Vågorna skapar terapeutisk, lokal cirkulation och motverkar ödem genom återupptag av överskott av gifter och vätskor.

The UniForm module

Angriper celluliter med en kombination av Alma-laserns kärna – RF UniPolar – och en mekanisk lymfdränageteknologi. Resultatet är djup hetta som når fettcellerna och förbättrar blodcirkulationen och lymfdränaget. Huden blir dessutom mjukare och smidigare och både underhuden och överhuden krymper.

Acoustic Wave Therapy
Akustiska tryckvågor appliceras externt med målet att bryta upp den felande bindväv som är ansvarig för huddimpling. Detta är teknik som liknar extrakorporala stötvågsterapi som ibland används för att behandla njursten och andra sjukdomar, t.ex. mulsmärta orsakad av hälsporre och plantar fascitis. Förfarandet är fortfarande relativt nytt varpå inga långsiktiga data är tillgängliga, men resultaten hittills ser lovande ut. Det finns många instrument/apparater med kända/okända namn på marknaden, skiljelinjen är att apparaten måste vara klassad som medicinsk för att kunna leverera resultat.

Kirurgiska behandlingar med bestående resultat

Subcision Kirurgi 
Ett V-format skärverktyg förflyttas under huden för att skära av banden av bindväv som drar huden nedåt och skapar gropar. Detta är den enda invasiva cellulitbehandlingen som har visat vissa positiva och långsiktiga resultat. Tekniken har använts under en längre tid och används tillsammans med fett transplantation / infiltration samt fetförflyttning (Liposhift). För närvarande marknadsförs det under varumärket Rejuveskin.

Lägre Body Lift (Belt lipectomy)
Överskott av hud avlägsnas och den återstående huden lyfts och säkras i ett nytt läge. Även om detta gör att du blir av med celluliter jämnas inte hud ut avsevärt. Body lift kirurgi är den mest invasiva av de kirurgiska alternativ som anges här och innebär därmed de största riskerna, tillsammans med betydande ärrbildning.

Fettransplantation (autolog fett överföring/fettinjektioner)
Patientens eget fett tas först ut genom fettsugning och injiceras sedan i celluliter på patientens drabbade områden för att kunna jämna ut huden. Trots att detta kan vara relativt effektiv är resultaten från fettinjektioner ofta inte permanenta eftersom fettceller kan dö och återabsorberas av kroppen. Med den nya tekniken såsom Coleman’s teknik och samt Stamcells teknologier (Cytori) kan man förbättra överlevnaden av fettet ytterligare. Oftast behövs det en touch-up behandling med en ny fettransplantation efter ca 3 månader.

Smart Lipo (Laser lipolys)
Till skillnad från traditionell fettsugning kan den här behandlingen minska celluliter. Faktum är att en traditionell fettsugning kan göra celluliter värre eftersom de skapar obalans i huden samt skador på bindväven. Förespråkarna för laser-assisted Smart Lipo hävdar dock att användningen av lasern hjälper till att strama upp huden och därmed minska antalet celluliter.

Cellulaze

Cellulaze är en kirurgisk laserbehandling som är mycket effektiv vid behandling av celluliter, särskilt på svårbehandlade celluliter belägna på baksidan av kvinnors lår. Cellulaze gick igenom två år av kliniska prövningar och godkändes av FDA i februari 2012.

De flesta kunder ser ett resultat av slätare hud inom ett par veckor där resultaten förbättras upp i upp till ett år efter behandlingen för att sedan stanna av och bibehålla samma resultat i minst 2 – 3 år. Apparaten har varit en del av kliniska undersökningar sedan 2009. Celluliter kommer inte heller tillbaka, säger Dr Katz. ”Vi misstänker att om celluliter inte har kommit tillbaka efter två år så kommer de att vara borta för gott.”

Cellulaze är ett kirurgiskt ingrepp som kommer att orsaka betydande blåmärken, förvänta dig därför ömhet samt svullnad i några dagar och upp till 2 veckor efter behandling. Efter ingreppet måste du bära ett kompressionsplagg i upp till 3 veckor. Det här är inte en lämplig behandling/operation för alla. Den rekommenderas inte för extremt överviktiga kvinnor, och den kommer inte heller fungerar inte om din ”dimpling” orsakas av slapp hud. Rådgör med en läkare för att se om du är en bra kandidat.

Cellulaze arbetar på tre sätt; den smälter fettet som är utbuktat in i hudens dermala skikt, den skär av bindväven som drar ner huden samt stimulerar produktionen av kollagen och elastin i huden, vilket gör den tjockare och slätare. Cellulaze samt Smartlipo bör enbart utföras av en legitimerad plastikkirurg.

En konsultation på plats ger dig information om vilken eller vilka behandlingar som passar dig bäst. Renaissance Clinique är den klinik i Scandinavia med de mest avancerade teknologierna inom Laser, Radiofrekvens (RF), Ultraljud samt tillgång till de senaste teknologierna inom fettransplantation, fettsugning med Smartlipo samt ovan nämnda tekniker. Samtliga operationer utförs av en specialistläkare inom plastikkirurgi samt laserkirurgi.

Varmt välkommen!