Celluliter

Celluliter är en term som används för att beskriva det ojämna utseende av huden som orsakas av fettdepåer som ligger strax under hudens yta. De verkar i allmänhet på huden kring buken, nedre extremiteterna och bäckenregionen. Det sker oftast efter puberteten och orsakas av den herniation av underhudsfett inom fibrös bindväv, vilket leder till en vadderad eller apelsinskalsliknande utseende. Celluliter är också känd som adiposis edematosa, eller gynoid lipodystrofi inom det medicinska området. Celluliter drabbar 85% till 95% av kvinnor efter puberteten.

Celluliter är ofta klassificeras i tre klasser. Klass 1 ser inga kliniska symptom, men en mikroskopisk undersökning av celler från området känner underliggande anatomiska förändringar. Klass 2 celluliter gör huden blek vid lägre temperatur samt minskar elasticiteten samt ger anatomiska förändringar som noterats av mikroskopiska undersökningar. Klass 3 celluliter ger synliga ojämnheter i huden (som ett apelsinskal) tillsammans med alla klass 2 tecken. Celluliter förekommer hos både män och kvinnor, men det är mycket vanligare hos kvinnor eftersom de är mer benägna att ha vissa könsbundna typer av fett vid det drabbade området.

Vad orsakar celluliter?

Orsakerna till celluliter är inte helt klart men det finns flera olika teorier som lagts fram som förklaringar. Några av dessa är följande:

Hormonella faktorer – hormoner spelar troligen en viktig roll i utvecklingen av celluliter. Många tror att östrogen, insulin, noradrenalin, sköldkörtelhormoner och prolaktin är bidragande faktorer vid utveckling av celluliter. Då kvinnans hormonella tillstånd anses vara den största bidragande faktorn, brukar man sällan se celluliter hos män. Dock är det vanligare hos män med androgenbrist, Klinefelters syndrom, hypogonadism, postcastration tillstånd och hos de patienter som genomgår östrogenbehandling för prostatacancer.

Förändringar i ämnesomsättningen, fysiologi, bantning för hårt eller för mycket, könsspecifika dimorfa hud struktur, förändring av bindvävsstruktur, hormonella faktorer, genetiska faktorer, mikrocirkulationenssystemet, den extracellulära matrisen och subtila inflammatoriska förändringar är andra orsaker till celluliter.

Genetik – För att utveckla celluliter krävs vissa gener. Gener bestämmer en persons egenskaper och därmed även de som är förknippade med celluliter, såsom kön, ras, långsam ämnesomsättning, distribution av underhudsfettet och cirkulationssvikt.

Diet – människor som äter för mycket fett, kolhydrater eller salt och för lite fibrer kan ha större mängd celluliter.

Livsstil – En hög stressnivå orsakar en ökning av katekolaminer, som också har associerats med utvecklingen av celluliter. Celluliter kan vara vanligare hos rökare, de som inte utövar motion och de som sitter eller står i en position under långa perioder.

shutterstock_327804014

Behandling av Celluliter

Behandlingar med tillfälliga eller inga resultat

Det finns flera behandlingar som har föreslagits för att avlägsna eller minska  celluliter men ingen har fått stöd i vetenskapliga eller medicinska tidsskrifter eller litteratur.

Terapeutiska metoder inkluderar lymfdränage massage. Detta är massage som stimulerar lymfatiska flödet. Andra metoder är värme terapi, ultraljud, radiofrekvens terapi, magnetisk terapi, Endermologie (LPG)och elektrisk stimulering ( NEWLIFE). De flesta av dessa behandlingar ger tillfälligt goda resultat.  Man brukar dela in dessa behandlingar i två grupper. Ena är välmående behandlingar som har en kortvarig effekt, exempelvis LPG, magnetisk terapi, elektrostimulering, samt diverse massage och aromaterapi tillhör den här klassen. I bästa fall kan man notera ett kortvarig förbättrat tillstånd i form av lätt slätare hud samt minskning av omkretsen. I bästa fall vara resultatet i 1-2 veckor med återgår därefter till ursprungsläget.

Icke kirurgiska behandlingar med bestående resultat

Ultraljud, Radiofrekvens terapi, samt invasiv laser behandling betraktas att ge ett mer bestående och långlivat resultat för borttagning av celluliter. För att uppnå önskade resultat måste man använda sig av medicinskt klassade instrument som har betydligt högre styrka än spa-klassade instrument som finns på marknaden. De av FDA godkända apparaterna för behandling av celluliter är ACCENT ULTRA, Thermage samt Velashape.

Ett annat sätt att behandla celluliter är att ta läkemedel som är tänkt att verka på fettvävnaden som i sin tur ska påverka och ta bort celluliterna. Det finns en stor variation av farmakologiska medel som används, såsom metylxantiner (koffein och teobromin), pentoxifyllin, beta-agonister, adrenalin, alfa-antagonister, aminosyror, ginkgo biloba, rutin och indiska kastanj. Personer med celluliter har försökt att tillämpa dessa läkemedel lokalt, oralt eller genom injektion, men ingen har dessvärre visat sig vara vidare effektiva.

Accent Ultra XL& Accent XL

Selective Lipolysis Ultrasound And Radiofrequency

Den här mest avancerade högteknologiska apparaten på marknaden som dessutom är FDA godkänd, klassas som ett medicinsk instrument. Den kan erbjuda resultat som bara för några år sedan inte ens var kirurgiskt möjligt.

Detta är en revolutionerande teknologi som selektivt bearbetar fettceller utan att påverka blodkärl, nerver eller bindväv. Den här typen av effektiv och säker, utvärtes lipolys behandling kan ges till patienter utan oro för brännskador eller skador på kringliggande vävnader. Icke-invasiv, utraljudsassisterad eliminering av fettceller är således möjligt med endast obetydliga skador på epidermis, dermis eller andra celler i hypodermis. Ultra®XL är selektiv och effektiv mot lokala fettdepåer och med icke-invasiv ultraljudsteknologi reducerar den omkretsen runt t ex midjan i två lägen:

Cold mode
Tunna radiovågor som angriper fettcellen med precision

Hot mode
Kompressionsvågor som termiskt förbättrar processen

Accent®XL

High-Powered Radio Frequency Technology
Accent®XL är ett unikt, multi-tillämpligt, radiovågsbaserat system för icke-invasiv och näst intill smärtfri behandling för hudåtstramning, kroppsskulptering och för reducering av celluliter. AccentXL RF angriper vävnaden med icke-aggressiv, kontinuerlig kontaktkylning, som är bekvämare för patienten och dessutom ger ett epidermalt skydd.

AccentXL ger ett högkvalitativt resultat och nöjda patienter. Det är det enda system på marknaden som erbjuder två olika typer av designad radiovågsteknik.

BiPolar

Värmer effektivt upp ytlig vävnad vilket åtgärdar och förbättrar hudens struktur samt drar samman kollagenfibrer, vilket stramar åt och motverkar slapp hud.

UniPolar

Penetrerar och bearbetar djupare vävnad, t ex fett eller celluliter. Vågorna skapar terapeutisk, lokal cirkulation och motverkar ödem genom återupptag av överskott av gifter och vätskor.

The UniForm module

Angriper celluliter med en kombination av Alma-laserns kärna – RF UniPolar – och en mekanisk lymfdränageteknologi. Effekten av det här är djup hetta som når fettcellerna och förbättrar blodcirkulationen och lymfdränaget. Huden blir dessutom mjukare och smidigare och både underhuden och överhuden krymper.

Acoustic Wave Therapy – är akustiska tryckvågor som appliceras externt med målet att bryta upp den felande bindväv som är ansvarig för hud dimpling. Detta är liknande teknik som det extrakorporala stötvåg sterapi som ibland används för att behandla njursten och andra sjukdomar, t.ex. mulsmärta orsakad av hälsporre och plantar fascitis. Förfarandet är fortfarande relativt nytt, så inga långsiktiga data är tillgängliga, men resultaten hittills ser lovande ut. Det finns många instrument/apparater med kända/okända namn på marknaden, skiljelinjen är att apparaten måste vara klassad som medicinsk för att kunna leverera resultat.

shutterstock_533840284

Kirurgiska behandlingar med bestående resultat

Subcision Kirurgi  En V-formad skärverktyg förflyttas under huden för att skära banden av bindväv som drar huden nedåt och skapar gropar. Detta är den enda invasiva tillgängliga cellulit behandling som har visat vissa positiva och långsiktiga resultat. Tekniken har använts under en längre tid och används tillsammans med fett transplantation / infiltration samt fett förflytning (Liposhift), är det för närvarande marknadsförs under varumärket Rejuveskin.

Lägre Body Lift (Belt lipectomy) – Överskott av hud avlägsnas och den återstående huden lyfts och säkras i ett nytt läge. Även om detta gör att du blir av med celluliter, minskar inte utjämning av hudens utseende avsevärt. Body lift kirurgi är den mest invasiva av de kirurgiska alternativ som anges här och bär den största risken, tillsammans med betydande ärrbildning.

Fettransplantation (autolog fett överföring/fettinjektioner): Patientens eget fett tas först ut genom fettsugning och injiceras sedan i de celluliter på patientens drabbade områden för att kunna jämna ut huden. Detta kan vara relativt effektiv men resultaten från fettinjektioner är ofta inte permanenta då fettceller kan dö och åter absorberas av kroppen. Med den nya tekniken såsom Coleman’s teknik, samt Stamcells teknologier (Cytori) kan man förbättra överlevnaden av fettet ytterligare. Oftast behövs det en touch up behandling med ny fettransplantation efter ca 3 månader.

Smart Lipo (Laser lipolys) – till skillnad från traditionell fettsugning kan denna behandling minska celluliter. Faktum är att en traditionell fettsugning kan göra celluliter värre då de skapar obalans i huden samt skador på bindväven. Men förespråkarna för laser-assisted Smart Lipo hävdar att användningen av lasern hjälper till att strama upp huden och därmed minska antalet celluliter.

Cellulaze

Cellulaze är en kirurgisk laserbehandling som är mycket effektiv vid behandling av celluliter, särskild på svårbehandlade celluliter  som oftast är belägna baksidan av kvinnors lår. Cellulaze gick igenom två år av kliniska prövningar och godkändes av FDA i februari 2012.

De flesta kunder ser ett resultat av slätare hud inom ett par veckor och resultaten blir förbättras upp till ett år efter behandling och stannar sedan av för att sedan hålla samma resultat i minst 2-3 år. Apparaten har varit en del av kliniska undersökningar sedan 2009. Celluliter kommer inte heller tillbaka, säger Dr Katz. ”Vi misstänker att om celluliter inte har kommit tillbaka efter två år, då kommer de att vara borta för gott.”

Cellulaze är ett kirurgiskt ingrepp och kommer att orsaka betydande blåmärken, förvänta ömhet samt svullnad i några dagar och upp till 2 veckor efter behandling. Du måste bära en kompression plagg efter ingreppet i upptill 3 veckor.

Cellulaze är inte en lämplig behandling/operation för alla. Det rekommenderas inte för extremt överviktiga kvinnor och fungerar inte om din ”dimpling” orsakas av slapp hud. Rådgör med en läkare för att se om du är en bra kandidat.

Celluliter orsakas av fettceller som buktar in i hudens mellersta lager underifrån, vilket skapar knölar i huden. Det utbuktande fettet drar den bindväv som fäster huden  till muskeln nedanför.

Cellulaze arbetar på tre sätt, den smälter fettet som är utbuktat in i hudens dermala skikt, det skär av bindväv som drar ner huden samt att den stimulerar produktionen av kollagen och elastin i huden, vilket gör den tjockare och slätare.

Cellulaze samt Smartlipo bör enbart utföras av en legitimerad plastikkirurg.

För att få en detaljerad och lokal undersökning med information om just den eller de behandlingar som passar dig bäst skall du vända dig till en specialist inom plastikkirurgi med tillgång till de senaste teknologierna. Renaissance Clinique är den klinik i Scandinavia som har de mest avancerade teknologierna inom Laser, Radiofrekvens (RF), Ultraljud samt tillgång till de senaste teknologierna inom fettransplantation, fettsugning med Smartlipo samt ovan nämnda tekniker. Samtliga operationer utförs av en specialistläkare inom plastikkirurgi samt laserkirurgi. Varmt välkommen!