Borttagning av tatuering

Social stigmatisering driver visa personer till att ta bort sina tatueringar. Även om ungefär lika många kvinnor som män skaffar tatueringar nu för tiden, visar studier att kvinnor oftare än män söker hjälp för att ta bort sina tatueringar. Detta pga de sociala konsekvenserna. Enligt en studie, publicerad i Archives of Dermatology har ungefär 25 procent av befolkningen i åldrarna 18 till 30 år tatueringar och siffran väntas stiga till 40 procent under de närmaste åren. Tidigare studier har visat att ungefär 40 procent av de som skaffar tatuering blir missnöjda, och av dem söker ungefär hälften hjälp för att få tatueringen borttagen.

I studien analyserade forskarna data från två undersökningar med personer som undergick behandling för tatueringsborttagning.

Den ena undersökning gjordes 1996 och den andra 2008. I bägge undersökningarna uppgav både kvinnorna och männen att de ville ta bort sina tatueringar därför att deras identiteter förändrats och de hade börjat ogilla sina tatueringar. I studien från 2008 uppgav kvinnorna att de också kände sig stigmatiserade pga av sina tatueringar. Till exempel uppgav 90 procent av kvinnorna att de behövde gömma sina tatueringar i vissa situationer, jämfört med bara 50 procent av männen. Ungefär 80 procent av kvinnorna fick uthärda negativa kommentarer på jobbet, på offentliga plaster eller i skolan jämfört med 50 procent av männen.