Regenerativ medicin med plasma är det senaste inom anti-aging för ansikts- och kroppsföryngring. Genom att använda patientens egna celler och injicera dessa i hudens fettlager kan man vrida tillbaka klockan och reducera ansiktsrynkor, fina linjer och blemmor.

Varför använder vi oss av Regenerativ Medicin (PRP)?

Hudens åldrande innebär att hudens struktur och utseende försämras. Åldrande påverkar händer, mjuk vävnad i ansiktet och på kroppen. Åldrandet karaktäriseras av att huden blir tunnare och börjar hänga, svullnad, ålderfläckar och rynkor. Dessa uppträder framför allt i pannan, på kinderna, halsen och i urringningen. Hudens generella struktur förändras och torrhet blir ett problem. Exponering för solen förvärrar processen eftersom UV-strålning gör att huden åldras i förtid. Det här innebär att horisontella och vertikala rynkor i ansiktet försämras med tiden.

En del män och kvinnor väljer att åldras med värdighet och är inte oroade över tanken att se ut som sina far- och morföräldrar i många år framöver. I den här nya eran av anti-aging-medicin är det däremot värt att känna till att det finns alternativ. Trenden nu är att vrida tillbaka klockan och genomgå en form av föryngring för att reducera ansiktsrynkor, linjer, blemmor och för att föryngra kroppen.

Föryngring med egna celler

Nu finns ett nytt tillvägagångssätt för patienter som söker en förbättrad och mer naturlig metod för föryngring – föryngring med hjälp av dina egna celler. Mer specifikt är detta platelet-rich plasma (PRP). Metoden kallas också autologous cellular regeneration (ACR) och är en säker, estetisk behandling som inte är särskilt obekväm för patienten. Om behandlingen ges i kombination med andra föryngrande behandlingar maximeras resultatet.

REGENERATIV MEDICIN innebär produktion och injektion av autolog platelet rich plasma.

Det är välkänt att platelets har många funktioner. Platelets innehåller viktiga tillväxtfaktorer som, när de utsöndras, leder till:

 • Vävnad föryngrar sig
 • Ökad kollagenproduktion
 • Rekrytering av andra celler till det skadade området
 • Initierar vaskulär tillväxt
 • Förmår cellen att differentiera sig
 • Mineralisering av skelettet
 • Bildning av extracellulär matrix
 • Ej allergiframkallande

Eftersom det här är en kroppsegen fysisk produkt, istället för en animaliskt framställd eller donerat av andra människor, elimineras risken för infektioner som annars kan överföras vid donation. De egna cellerna verkar som ett ”biologiskt lim” och är idealiska för vävnadens fästningsförmåga, särskilt vid hudtrauman.

Så vad innebär processen?

SAFE och Physiologically Active

Förberedelserna är lika enkla som snabba och färdigställs under ditt besök på kliniken. Produkterna du får på plats kan användas på flera områden för dermal föryngring, och du behöver inte ta med dig några produkter hem. Innan behandlingen tas ett blodprov på 10 – 20 ml som sedan omedelbart placeras i en centrifug i fem till åtta minuter. När centrifugen är klar kommer din blodplasma att ha separerats i tre skikt:

 • platelet
 • röda blodkroppar
 • platelets och vita blodkroppar.

Platelet injiceras därefter i dermis (hudens fettlager). Platelets stimulerar gradvis kollagenet vilket kan öka hudens tjocklek och förbättra din huds hälsa.

Hur lång är behandlingen?

Mellan 60 och 90 minuter.

Vilka områden i ansiktet och på kroppen kan behandlas?

 • Runt ögonen – Peri Orbital Rim
 • Kinderna
 • Hakan
 • Förtunnad hud på halsen
 • Käklinjen
 • Ovansidan på händerna
 • Urringningen
 • Andra områden på kroppen

Hur ser processen med hudföryngring med ACR- PRP ut?

Först bedömer vi hur långt gången din huds åldrande är. Därefter utför vi en analys följt av en rekommendation kring vilka behandlingar som kan ge ett rimligt resultat. Samtliga valmöjligheterna som finns vad gäller föryngring av huden i ansiktet kommer att presenteras för dig, inklusive deras effektivitet och säkerhet. Man beräknar kostnaden och antalet behandlingstillfällen som du väntas behöva. Personer mellan 30 och 80 år är lämpliga kandidater för behandlingen. Behandlingen passar alla hudtyper och är säker och effektiv, men behandlingen rår inte på alla sorters rynkor.

Innan behandlingen tas ett foto för att man lättare ska kunna följa upp och bedöma behandlingsresultatet. 16 ml blod som tas från armen samlas upp i särskilda sterila tuber som därefter centrifugeras för att skilja blodet från plasman. Plasman sugs upp i en spruta och aktiveras med kalcium-klorid, vilket stimulerar den naturliga tillväxten. Ungefär 8 ml PRP används för föryngring av ansiktet. Detta injiceras under huden i pannan, runt ögonen, på kinderna, hakan och på ovansidan händerna. Behandlingen är relativt smärtfri. Tre behandlingar med en månads mellanrum rekommenderas följt av underhåll minst en gång om åren, helst två.

Hela processen tar mellan 60 och 90 minuter.

Finns det några bieffekter?

Till de enklare bieffekterna hör minimal svullnad, blåmärken och rodnader i 12 – 24 timmar. En del patienter får huvudvärk. Till måttliga biverkningssymtom hör att patienten kan känna sig svimfärdig och ha ett blåmärke på armen efter nålen i två till tre dagar. Men nej – alla är inte lämpliga för att undergå behandling. Personer med hudsjukdomar (SLE, Porfyri, allergi), cancer, blodsjukdomar, svåra metabola och systemiska sjukdomar, blödarsjuka eller misstanke om sepsis ska inte undergå behandling med PRP.

Vilka resultat kan jag förvänta mig?

Resultaten är synliga efter tre veckor och förbättras gradvis under de påföljande månaderna med synbar förbättring av hudens struktur och ton. Kosmetiska behandlingar och ljusterapi kan ytterligare förbättra resultatet.

Fyll i kontaktformuläret eller kontakta oss direkt för personlig rådgivning och tidsbokning.