Anti-Aging

Vad är Anti-Aging/Regenerativ Medicin?

Regenerativ medicin refererar till forskning och behandling som återställer skadad vävnad. Den har tre beståndsdelar; celler, kemiska substanser och sk ”byggnadsställningar”. Ett av ändamålen är föryngring och sett ur det perspektivet så har det stora likheter med anti-aging-preparat. Forskning kring stamceller, t ex embryonala stamceller (ES) och inducerade pluripotenta stamceller (iPS) har nyligen gett anmärkningsvärda resultat och verkar lovande, men fortfarande är det långt till klinisk användning. Däremot kan vi erbjuda en anti-aging-behandling baserat på regenerativ medicin som tidigare har använts med framgång. Behandlingen inkluderar odlade fibroblaster, fettvävnad som härrör från stamceller och trombocytrik plasma ACR/PRP.