Anti-Aging

Regenerativ medicin kan återställa skadad vävnad och föryngra huden med hjälp av patientens egna celler. Genom att injicera platelet från blodplasman in i hudens fettlager kan hudens tjocklek öka och dess hälsa förbättras med ett naturligt resultat som följd. Både ansiktet som urringning och händer behandlas framgångsrikt.

Här kan du läsa mer om våra priser för anti-aging och regenerativ medicin. Kontakta oss för att boka tid för konsultation, eller för personlig rådgivning.

Vad är Anti-Aging/Regenerativ Medicin?

Regenerativ medicin refererar till forskning och behandling som återställer skadad vävnad och består av tre beståndsdelar; celler, kemiska substanser och s.k. ”byggnadsställningar”. Ett av ändamålen med regenerativ medicin är föryngring, och sett ur det perspektivet har det stora likheter med anti-aging-preparat. Forskning kring stamceller, t.ex. embryonala stamceller (ES) och inducerade pluripotenta stamceller (iPS) har nyligen gett anmärkningsvärda resultat och verkar lovande, men där är det fortfarande långt till klinisk användning. Vi kan däremot erbjuda en anti-aging-behandling baserat på regenerativ medicin som tidigare har använts med framgång. Behandlingen inkluderar odlade fibroblaster, fettvävnad som härrör från stamceller och trombocytrik plasma ACR/PRP.

Regenerativ Medicin med PLASMA

Regenerativ medicin med plasma innebär att huden föryngras med hjälp av patientens egna celler. Ett blodprov från patienten placeras i en centrifug som separerar blodplasman i tre skikt. Platelet injiceras sedan i hudens fettlager. Som en följd av detta stimulerar platelet gradvis kollagenet vilket kan öka hudens tjocklek och förbättrar hudens utseende och hälsa.

Några av de områden som kan behandlas framgångsrikt med den här metoden är samtliga delar av ansiktet, urringningen och händerna.

Gedigen kompetens – lång erfarenhet

Vi på Renaissance Clinique på Östermalm i Stockholm har gedigen kompetens och lång erfarenhet inom estetisk plastikkirurgi, kosmetisk dermatologi, estetisk laserkirurgi och anti aging-medicin. Vi står för trygghet och säkerhet hos patienten med både vilorum och hotell tillgängligt. Vi är ett säkert kort för dig som önskar att föryngra din hud med ett naturligt resultat som följd.

Läs mer om våra anti-aging behandlingar i menyn till höger.