Förminskning av blygdläpparna

Många kvinnor lider av asymmetriska inre blygdläppar (de två hudflikar som sitter nedåt mot och runt slidöppningen). Ofta är detta medfött, men barnafödande och naturligt åldrande kan också förändra blygdläppars utseende. Kvinnor som har förstorade eller asymmetriska inre blygdläppar kan känna obehag av detta, bla vid samlag eller för att kläderna skaver.

En förminskning av de inre blygdläpparna är en relativt smärtfri behandling. Genom små snitt tas överskottet bort och sedan omformas blygdläppen. Efter operationen återfår blygdläpparna sin känsel och ibland kan känseln till och med förstärkas. Resultatet av en förminskning är en symmetrisk, estetiskt tilltalande blygdläpp.