Fettförflyttning

Vad är fettförflyttning?

Fettförflyttning är en ny metod som möjliggör att man flyttar kroppens egna fett, utan att det först behöver tas ut från kroppen.

Hur funkar det?

Det är ett relativt enkelt ingrepp. Patienten kan ha en fördjupning i huden, kanske på grund av skada eller en tidigare fettsugning som blivit ojämn. Tidigare fyllde man igen fördjupningen genom att ta fett från en annan del av kroppen och injicera det i området. Nu kan fettet istället brytas ned och pressas till området som skall fyllas.