Armlyft

Översikt om armlyft (Brachioplasty)

Brachioplasty är ett annat namn för armlyft. Det är en behandling som används för att ta bort lös och slapp hud på överarmarna. Det är en behandling som lämpar sig väl för patienter som genomgått en större viktnedgång, som resulterat i att huden hänger och saknar förmågan att krympa. Behandlingen lämpar sig även för äldre patienter vars hud är mindre elastisk. Det ska dock sägas att den här behandlingen inte lämpar sig för alla, då det brukar bli ett märkbart ärr på insidan av överarmen. Därför bör man, som med all annan behandling, först väga in för- och nackdelarna i sitt beslut.

Fördelarna med armlyft

För patienter som har mycket lös och slapp hud på överarmarna, kan armlyft bli en mycket fördelaktig operation. Armlyft är en mycket effektiv metod att ta bort lös och slapp hud på överarmarna. Armlyft kan göra så att patienterna slipper behovet av stora och långärmade tröjor. Det kan ge självförtroendet att använda andra kläder, som inte skulle ha varit aktuella innan operationen. Förutom de kosmetiska fördelarna reduceras armarnas omfång av armlyftet. Armlyft kan också reducera problem med hudeksem på underarmarna.

Är du en lämplig kandidat för armlyft?

Den bästa kandidaten för armlyft är en patient som har fått lös och slapp hud, utan mycket fett, på överarmarna efter en stor viktnedgång. Om du kan nypa i överarmens hud så att dina fingertoppar nästan möts så är du antagligen en bra kandidat. Hos överviktiga gör fettet i armarna att ett armlyft inte är den bästa behandlingen. I de fallen bör en fettsugning övervägas. Det bör dock sägas att fettsugning inte är helt förutsägbar på överarmsregionen. Idealkandidaten är därmed patienter som har gått ned mycket i vikt och vars hud inte har följt med och lyckats krympa efter viktnedgången.

Komplikationer som kan uppstå med armlyft

Den vanligaste komplikationen med armlyft är en tjock ärrbildning. Snittet är dock strategiskt placerat på insidan av armen där det inte är synligt. Andra komplikationer kan vara otillräcklig hudresektion, defekter i armens kontur, blod- eller vätskeansamling och infektion. Vanligtvis utförs behandlingen under narkos. Det kan också utföras under lokalbedövning med lugnande medel, beroende på hur mycket hud som ska tas bort. Vad man kan förvänta sig efter operationen  1. Direkt efter operationen känner sig många patienter yra och illamående. Detta försvinner normalt efter en dag. 2. Många patienter upplever smärta de första tre till fyra dagarna och ömhet i operationsområdet under de första två veckorna. 3. Svullnad och blåmärken försvinner vanligen efter två veckor. 4. Ärren tar 1,5 år att blekna. De kommer att vara som rödast under de första åtta till tolv veckorna. 5. Ojämnheter kring snitten är vanligt förekommande. De kommer att slätas ut inom tre månader.

Återhämtning

Vanligtvis kan patienten återgå till arbete efter en vecka. Om arbetet kräver ansträngande armrörelser kan man dock behöva en återhämtningstid på två till tre veckor.