Armlyft

En kraftig viktminskning kan leda till mycket lös och slapp hud på överarmarna där patientens fingertoppar nästan möts när denne nyper i överarmens fett. En sådan patient är idealisk för ett armlyft. Armlyftet tar bort den lösa huden och reducerar även armarnas omfång.

Här kan du läsa mer om våra priser för olika armlyft. Kontakta oss för att boka tid för konsultation, eller för personlig rådgivning.

Översikt om armlyft (Brachioplasty)

Brachioplasty, även kallad armlyft, är en behandling som används för att ta bort lös och slapp hud på överarmarna. Behandlingen lämpar sig för patienter som har genomgått en större viktnedgång vilken har resulterat i att huden hänger och saknar förmågan att krympa, samt för äldre patienter vars hud är mindre elastisk. Det bör dock nämnas att det här är en behandling som inte lämpar sig för alla eftersom det brukar bli ett märkbart ärr på insidan av överarmen. Därför bör man, som med all annan behandling, först väga för- och nackdelarna i sitt beslut.

Fördelarna med armlyft

För patienter som har mycket lös och slapp hud på överarmarna kan ett armlyft bli en mycket fördelaktig operation. Armlyft tar effektivt bort lös och slapp hud på överarmarna varpå patienten slipper behovet av stora och långärmade tröjor. Det kan också ge självförtroendet tillbaka när man kan använda andra kläder som inte skulle ha varit aktuella innan operationen. Förutom de kosmetiska fördelarna reduceras armarnas omfång av armlyftet. Armlyft kan också reducera problem med hudeksem på underarmarna.

Är du en lämplig kandidat för armlyft?

Den bästa kandidaten för armlyft är en patient som har fått lös och slapp hud, utan mycket fett, på överarmarna efter en stor viktnedgång. Om du kan nypa i överarmens hud så att dina fingertoppar nästan möts är du antagligen en bra kandidat. Hos överviktiga gör fettet i armarna att ett armlyft inte är den bästa behandlingen, en fettsugning bör istället övervägas. Man bör dock klargöra att en fettsugning på överarmsregionen inte är helt förutsägbar. Idealkandidaten är därmed patienter som har gått ned mycket i vikt och vars hud inte har följt med och lyckats krympa efter viktnedgången.

Komplikationer som kan uppstå med armlyft

Den vanligaste komplikationen med armlyft är en tjock ärrbildning. Snittet är dock strategiskt placerat på insidan av armen där det inte är synligt. Andra komplikationer kan vara otillräcklig hudresektion, defekter i armens kontur, blod- eller vätskeansamling och infektion. Vanligtvis utförs behandlingen under narkos. Det kan också utföras under lokalbedövning med lugnande medel beroende på hur mycket eller lite hud som ska tas bort. 

Vad man kan förvänta sig efter operationen  

  • Direkt efter operationen känner sig många patienter yra och illamående. Detta försvinner normalt efter en dag.
  • Många patienter upplever smärta under de första tre till fyra dagarna samt ömhet i operationsområdet under de första två veckorna.
  • Svullnad och blåmärken försvinner vanligen efter två veckor.
  • Ärren tar 1,5 år att blekna. De kommer att vara som rödast under de första åtta till tolv veckorna.
  • Ojämnheter kring snitten är vanligt förekommande. De kommer att slätas ut inom tre månader.

Återhämtning

Vanligtvis kan patienten återgå till arbetet efter en vecka. Om arbetet kräver ansträngande armrörelser kan en längre återhämtningstid behövas på två till tre veckor.

Få tillbaka dina snygga armar – kontakta oss idag.