Ambulatorisk Phlebectomy

Behandling av ”spindelvener”, ådernät

Med ambulatorisk phlebectomy tar man bort blodkärl med hjälp av en serie små punkteringar, så små som 1 mm, som görs på huden som angränsar till kärlen och på så sätt tas den bort i mindre segment. Kärlen lokaliseras både visuellt och med hjälp av Doppler ultraljud.

 Ambulatorisk phlebectomy genomförs med lokalbedövning. Behandlingen har en snabb läkning, är näst intill smärtfri, och patienten kan normalt sett återgå till arbetet dagen efter behandlingen. Löpning och annan träning är tillåten två veckor efter utförd behandling. Ambulatorisk phlebectomy kombineras ofta med sclerotherapy.