Injektioner

Injektioner av BOTOX

Även om det är ett gift har injektioner av BOTOX Cosmetic använts säkert av ögonläkare i mer än tio år. Det har använts för att behandla rynkor sedan början av 1990-talet utan att några allvarliga bieffekter har rapporterats. Nyligen har BOTOX Cosmetic också börjat att användas för att lindra huvudvärk, behandla okontrollerade ögondarrning, skelögdhet, muskelspasmer och överdrivna svettningar under armarna.

shutterstock_201606074

Små injektioner av BOTOX Cosmetic injiceras rakt in i den muskel som orsakar rynkor, t ex en bekymmersrynka i pannan, skrattrynkor och kråksparkar.  Injektioner av BOTOX Cosmetic inaktiverar effektivt dessa muskler och gör så att rynkorna antingen försvinner eller minskar dramatiskt. Behandling med BOTOX Cosmetic är snabb och resultatet varar vanligen i tre till sex månader. Efter det kan du behöva en uppföljningsinjektion. En del läkare har rapporterat att efter en serie injektioner verkar BOTOX Cosmetic vara längre och längre. Men man ska också komma ihåg att andra rapporterar den raka motsatsen. Den vanligaste komplikationen är att ögonvrån börjar att hänga lite grand, vilket är högst tillfälligt.

BOTOX Cosmetic används som injektionsimplantat i extremt små doser och sprider sig inte i kroppen så patienten kan omedelbart återgå till sina normala sysslor. Patienter som är gravida, som ammar eller som lider av någon neurologisk sjukdom ska inte använda BOTOX Cosmetic.