Ansiktslyft

Översikt över ”The Aesthetic Lift”

Konceptet ansiktslyftning har dramatiskt förbättrats under det senaste decenniet. Mindre fokus ligger på hudåtstramning och mer fokus på återskapning och tillägg av fett följt av varsam omdrapering av huden. Det här gör att man slipper se opererad ut och det skapar ett mer naturligt och ungdomligt utseende.

shutterstock_511216369

”The Aesthetic Lift”

Ansiktets åldrande är en mycket komplex process. Primärt involverar processen att fettet och musklerna i ansiktet dras nedåt och försvinner, och sekundärt att huden blir slapp och börjar hänga. Därför är det viktigaste att se till varje patients specifika behov istället för att utföra en one-size-fits-all-behandling. ”The Aesthetic Lift” är ett metodisk sätt att identifiera orsaken bakom varje individs åldrande och åldertecken, och därefter applicera den mest lämpliga behandlingsmetoden. Det här gör resultatet förutsägbart och återhämtningstiden minimal. Det behandlar de underliggande problemen istället för att skapa ett uppstramat eller opererat utseende.

Det riktiga värdet i ”The Aesthetic Lift” ligger i erfarenheten och tankesättet hos de av Socialstyrelsen certifierade plastikkirurgerna. Detta i motsats till en one size fits all-lösning som skapats av en grupp marknadsförare inom kosmetisk kirurgi. ”The Aesthetic Lift” ser till det unika hos varje individ och utförs av mycket erfarna certifierade plastikkirurger. Dessa plastikkirurger har sina egna metoder baserade på fantastiska resultat och patientrekommendationer – inte ett av en grupp marknadsförare.

Exakt vad är ”The Aesthetic Lift”?

Tre fundamentala processer gör ”The Aesthetic Lift” till en exceptionellt förutsägbar och framgångsrik metod:

 • Definierar tydligt de främsta orsakerna till problemen
 • Identifierar bidragande orsaker
 • Prioriterar

Det fundamentala konceptet är att utbilda varje patient så att de enkelt kan förstå anledningen till att deras ansikte åldras. Därefter görs en prioriteringslista så att patienten kan uppnå önskat resultat med så lite invasiva ingrepp som möjligt.

1.Tydlig definiering av de främsta orsakerna till problemen 
En konsultation med en certifierad plastikkirurg kommer att definiera detta.
Till de vanligaste problemen hör:

 • Att ögonen ser trötta ut
 • Att kinderna ser magra och ihåliga ut
 • Att kinderna hänger ner över käklinjen
 • Att huden på halsen är slapp

Det är av största vikt att förstå vad som är patientens främsta problem för att säkerställa att åtminstone detta, om inte mer, åtgärdas.

2. Identifiera bidragande orsaker
”The Aesthetic Lift” identifierar bidragande orsaker genom en sk “regional approach” till ansiktsföryngring. Ansiktets åldrande är inte en isolerad process; den involverar vanligtvis en hel sektion i ansiktet, om inte hela ansiktet. Det kan vara svårt att förstå, men om man tänker efter så verkar det hela rimligt. Ett bra exempel är trötta, hängande ögonlock. Patienter tror vanligen att problemet blir löst genom att man tar bort överskottshuden från ögonlocket, men så är oftast inte fallet och särskilt inte hos personer över 40 år. Ofta hänger huden vid sidan om ögonen, vilket beror på att ansiktet runt ögonen börjar falla nedåt. För att behandla detta problem måste man se till hela området, annars blir resultatet onaturligt då en del föryngras och en annan förblir slapp. Problemet avhjälps bäst genom ögonlockskirurgi och kompletterande ansiktslyft. Tillsammans kan de båda behandlingarna komma åt alla de bidragande orsakerna till problemet. Lämpligt nog blir det ingen drastisk skillnad vad gäller vare sig pris eller återhämtningstid genom att man lägger till ett kompletterande ansiktslyft.

Ett mera komplicerat exempel är vad som händer med ansiktet och halsen när vi åldras. Det finns alltid flera bidragande orsaker och det är plastikkirurgens ansvar att bestämma vilka av dessa orsaker som är baserat på de individuella förutsättningarna. Senare i den här texten kommer vi att bryta ner varje område i detalj. Den här metoden används av plastikkirurger som utför ”The Aesthetic Lift”. Genom att titta på en helhet kan man enkelt förstå vad anledningen till problemet består i.

3. Prioritera.
Innebär att man helt enkelt informerar patienten om att det som denne vill korrigera inte kommer att räcka för att uppnå önskat resultat. Det är viktigt att plastikkirurgen noggrant bedömer vad som är den relativa betydelsen av varje bidragande faktor och därefter prioriterar rätt. Det här gör att du kan fatta ett kompetent beslut angående vad som är nödvändiga ingrepp för uppnå det resultat du önskar. Du kan också fatta ett kompetent beslut angående hur mycket eller lite ingrepp du vill utföra. En och samma lösning för alla är aldrig lämpligt.

Att bevara bästa möjliga resultat

Andra hårt marknadsförda ansiktslyft koncentrerar sig på en enda lösning som ska passa alla. ”The Aesthetic Lift”, å andra sidan, representerar det bästa som plastikkirurgin har att erbjuda. För att säkerställa vissa resultat finns kompletterande ingrepp och behandlingar, t ex kemisk peeling, laser, fettransplantationer eller injektioner med BOTOX®. Det ger en mer komplett ansiktsföryngring.

shutterstock_520345855

Innehåll

”The Aesthetic Lift” utvärderar ansiktets åldrande genom att dela in ansiktet i tre anatomiskt sammankopplade regioner; övre delen av ansiktet, mellanansiktet och nedre delen av ansiktet samt halsen. Den här uppdelningen hjälper patienten att förstå åldrandet och dess effekter i respektive område. Det är viktigt att titta på flera problem inom ett och samma område för att få ett optimalt och naturligt resultat. Det är också viktigt för dig att förstå den relativa betydelsen av varje komponent. Det här gör att du uppnår optimalt resultat med så lite invasiva ingrepp som möjligt.

Föryngring av övre delen av ansiktet

Att närma sig problemen i övre delen av ansiktet 
De sex vanligaste problemen med övre ansiktet listas nedan. Kom ihåg att hela konceptet ” The Aesthetic Lift” går ut på att identifiera vilka problem som bekymrar dig och den relativa vikten av varje problem för sig. Med den här informationen kan du fatta ett kompentent beslut kring vilka behandlingar som passar dig bäst. Olyckligtvis kommer alla tids nog att uppleva åldrandets effekter i alla sex områden, men det betyder inte att varje område måste eller kan behandlas samtidigt.

1. Övre ögonlocken

Det vanligaste problemet med det övre ögonlocket är ett överskott av hud. Ett överskott av fett är sällan ett problem utom bland asiater. Tvärtom är det så att området kring övre ögonlocket tappar fett med åldern, vilket leder till att man ser hålögd och mager ut. Ibland uppstår också en liten utbuktning av fett precis bredvid näsan. Bortsett från det är allt fett i ögonlocken dyrbart och ska bevaras. Om man har en utbuktning av fett sitter den precis ovanför ena hörnet av ögat nära näsan. Den ska tas bort i samband med en ögonlocksplastik.

Hur hjälper en ögonlocksplastik?

Det man gör vid en övre ögonlocksplastik är att ta bort överflödig hud för att tydligare definiera ögonlocket och därmed ge det ett ungdomligare utseende. På kvinnor skapar det här ingreppet ett elegant och definierat övre ögonlock, vilket gör att det är lätt att sminka sig utan kladd. Storleken på ögonlocket bestäms av patienten. Män är ofta ute efter ett mindre dramatiskt resultat och tolererar inte att ögonen ser opererade ut.

Hur vet jag om en ögonlocksplastik är rätt för mig?

Om huden på ditt övre ögonlock är lös och slapp skulle du säkert gynnas av en övre ögonlocksplastik. Typiskt för den här överskottshuden är att den är lätt att klämma ihop och känns papperstunn.

2. Tinningarna, ögonvrån och “kråksparkar”

Området kring ögonen åldras på den typiske patienten snabbast. Ändå är det något som många plastikkirurger förbiser. Att lyfta området med hjälp av ett tinningslyft ger en dramatisk förbättring av utseendet. En av fördelarna med ingreppet är att det enkelt kan utföras under lokalbedövning med eller utan kompletterande ögonlocksplastik.

Vad gör ett tinninglyft?

Ett tinningslyft har mycket att göra med föryngring av övre delen av ansiktet. Det lyfter upp huden i ögats ytterkant vilket gör att du slipper se ledsen ut när du inte är det. Det lyfter också utsidan av ögonbrynet vilket ger en väldigt elegant utseende. Vanligen ersätter ingreppet helt och hållet ett ögonbrynslyft. Syftet är inte att lyfta upp ögonbrynen, vilket kan få dig att se äldre och ständigt överraskad ut, utan snarare att förbättra ögonbrynens form.

Hur vet jag om ett tinningslyft är rätt för mig?

Det lättaste sättet att avgöra om ett tinningslyft är rätt för dig är att själv lyfta upp området med händerna och se om du gillar vad du ser. Placera helt enkelt ringfingret, långfingret och pekfingret i tinningarna och lyft försiktigt, inte för mycket för det kommer att överkompensera. Det troliga är att den här rörelsen kommer att ge dig ett ungdomligare och mera elegant utseende. Notera också hur detta skapar en helt naturligt utseende som inte gör att du ser förvånad ut. Dr. Montroyal utför rutinmässigt både övre ögonlocksplastik och tinningslyft samtidigt. Det här har en föryngrande effekt på hela övre halvan av ansiktet. Det bästa av allt – båda kan enkelt utföras under lokalbedövning och utan större obehag.

3. Ögonbryn

Med åldern och tilltagande volymminskning i ansiktet, kommer volym att försvinna även från området runt ögonbrynen och de kommer automatiskt att ramla nedåt. Ögonbrynen hänger aldrig enhetligt. Yttersidan av ögonbrynet hänger nästan alltid mer än insidan. Titta i spegeln för att se om det är så på dig. Om bara utsidan av ögonbrynet har ramlat är tinningslyft den bästa metoden för korrigering. Om hela ögonbrynet fallit kan ett ögonbrynslyft vara nödvändigt. Ögonbrynen säckar ofta ihop för att övre ögonlocket och området upp till ögonbrynet har tappat stora mängder fett. Det här volymtappet gör att ögonbrynet sjunker, vilket inte beror på ett överskott av hud. Det gör också att det övre ögat ser ihåligt ut. Det bästa sättet att korrigera dessa problem är genom ett tinningslyft som lyfter yttersidan av ögonbrynet. Sedan återställs den förlorade volymen med antingen fett eller en sk ”filler”. Genom att korrigera orsaken till problemet ser ansiktsföryngringen mycket naturligare ut.

Vad gör ett ögonbrynslyft?

Ett traditionellt ögonbrynslyft lyfter både ytter- och innerkanterna av ögonbrynen. Ett tiningslyft lyfter bara ytterkanten av ögonbrynet.

Hur vet jag om ett ögonbrynslyft är rätt för mig?

Det är troligare att du är i behov av ett tiningslyft innan du behöver ett ögonbrynslyft. Kom ihåg att syftet är att föryngra utseendet på ögonbrynen – inte att höja dem. Den stora frågan är därför om du behöver ett ögonbrynslyft som komplement till ditt tinningslyft. Om mittendelen av ögonbrynen hänger lågt kan ett ögonbrynslyft vara nödvändigt. Det är viktigt att komma ihåg att ett traditionellt ögonbrynslyft utan ett tinningslyft kommer att skapa ett äldre, hålögt och förvånat utseende.

4. Hålögdhet och nedsjunkenhet kring det övre ögonlocket

Det här ämnet är en perfekt fortsättning på ämnet ögonbryn. Ögonbrynen hänger ofta därför att området kring ögonbrynen och det övre ögonlocket tappar fett i takt med att vi blir äldre. Det här gör inte bara att ögonbrynet ramlar utan också att det övre ögonlocket ser ihopsjunket och ihåligt ut. Traditionella principer inom kosmetisk kirurgi skulle behandla detta genom ögonlocksplastik och ett ögonbrynslyft. Något som ofta leder till ett hålögt, förvånat ansiktsuttryck som faktiskt kan göra att man ser äldre ut.

Vad är en ”filler”?

Marknaden erbjuder en uppsjö av injektionsbaserade sk ”fillers” för mjuk vävnad. Dessa syftar till att öka volymen i området. Det finns två olika typer att välja bland. En sort kommer färdigförpackad och redo att injiceras. Du känner säkert igen namnen; Restylane®, Juvéderm™, Radiesse® osv. Resultatet av dessa varar i sex till 24 månader. Den andra typen av filler består av ditt eget fett. Uppenbarligen måste det här fettet då tas från någon annan del av din kropp, renas och sedan reinjiceras. Den klara fördelen med förpacketerad vävnadsfiller är att den inte kräver ett donationsområde och därför är mycket enklare och kräver mindre återhämtningstid. Fördelen med att injicera ditt kroppsegna fett är att resultatet är permanent.

Hur vet jag om jag behöver en filler i det övre ögonlocket?

Du kan ta reda på om du är en kandidat för fillers genom göra ett tinningslyft med hjälp av ditt pek, lång- och ringfinger. Titta sedan på ditt övre ögonlock – ser det ihåligt ut? Är det ihopsjunket? Om så är fallet kommer en filler att hjälpa ofantligt. De goda nyheterna är att proceduren är relativt kort med minimal eller ingen återhämtningstid. En stor fördel med förpacketerade fillers är att de håller mycket längre i övre ögonlocket än de gör i läpparna eller i det nasolabiala vecket. Ofta håller de så länge som två år.

5. Kråksparkar och rynkor i pannan

Rynkor som orsakas av muskelaktivitet i ansiktet korrigeras bäst med Botox®. Som nämnt tidigare så kan kråksparkar som orsakas av överflödig hud tas bort genom ett tinningslyft. Kråksparkar som bara uppträder vid leenden kräver Botox®.

6. Dålig hudkvalitet och solskador

Med åldern och exponering för solen händer många ofördelaktiga saker med huden i ansiktet. De kirurgiska ingreppen som nämns ovan behandlar överflödig hud, hud som hänger och volymtapp. Den största utmaningen ligger dock i dålig hudkvalitet. Åldrande gör att dermis blir tunnare. Detta, tillsammans med solskador, gör att huden tappar sin elasticitet. Därför blir huden på halsen och ansiktet, som är åtstramad och smidig på en 30-åring, lös och hängande på en 50-åring.

Hur kan man förbättra hudkvaliteten?

Med en kemisk peeling eller laserbehandling. Detta penetrerar dermis och gör att den läker med tjockare och mer elastisk dermis som resultat. Behandlingen kräver alltifrån tre dagar till två veckors återhämtning beroende på vilket resultat man är ute efter. Det mest imponerande resultatet av kemisk peeling eller laser är dess förmåga att sudda ut ålderfläckar som orsakats av solen.

En annan metod är exfoliering och dermal förtjockning. Detta görs vanligen med hjälp av en mjukgörare innehållandes glykolsyra på morgonen och en retinoinsyra på kvällen. Bägge dessa ämnen är utmärka som exfoliatorer. De tar effektivt bort hudens översta lager och lämnar kvar en hälsosammare och mera strålande hy. De är effektiva och billiga, till skillnad från många hårt marknadsförda produkter som verkligen inte fungerar. Andra produkter kan också inkorporeras i behandlingen, men dessa två är de essentiella.

Föryngring av mellan- och nedre delen av ansiktet

1. Nedre ögonlocken 
Det nedre ögonlocket är den mest komplexa delen av ansiktet när det kommer till åldrande. Det är bara nyligen som plastikkirurgerna börjat att förstå vad som egentligen orsakar åldrande i det här området och det är till och mer mera nyligen som man kom på hur detta ska behandlas. De största problemen med de nedre ögonlocken inkluderar:

 • Överskottshud
 • Hängande hud i ytterkanten av ögonvrån (kråksparkar)
 • Utbuktande fett i ögonlocket (påsar)
 • Mörka ringar under ögonen

Vart och ett av dessa problem orsakas av olika aspekter av processen åldrande. Nyckeln är att kunna identifiera vilka som är dina hudsakliga problemområden, prioritera dem och sedan åtgärda dem metodiskt. Innan vi går in på de individuella aspekterna av de nedre ögonlocken måste vi överväga de djupgående effekterna som fettreduceringen har på kinderna och de nedre ögonlocken. Det är troligt att det här är den enskilt största orsaken till att de nedre ögonlocken och mellanansiktet ser gammalt ut. Men detta är något som vi bara nyligen börjat förstå. Att fylla på med volym är att angripa problemets kärna.

Överskottshud på de undre ögonlocken

Överskottshud på det övre ögonlocket uppträder relativt tidigt i åldrandeprocessen. Det nedre ögonlocket är dock något annat. Hudens slapphet blir ett problem först senare i åldrandeprocessen. Fettförlusten förekommer nämligen rutinmässigt hudens slapphet. Överskottshud visar sig genom överflödig, rynkig hud över det nedre ögonlocket. När det gått långt kan man lätt nypa tag i och dra ut huden från det nedre ögonlocket.

Överskottshud på övre delen av kinderna och kråksparkar; trött utseende

Traditionell plastikkirurgi behandlar vanligtvis det här problemet med att ta bort hud och muskler. ”The Aesthetic Lift” behandlar problemet genom ett tinningslyft med eller utan reducering av överskottshud från det nedre ögonlocket. Det stramar åt den slappa huden hela vägen till övre delen av kinden och området där kråksparkar uppstår. Behandlingen har många positiva effekter. Den reducerar kråksparkar och överskottshud i den laterala delen av det nedre ögonlocket. Dessutom skapar den ett ungdomligt och elegant utseende. Tinningslyft en mycket effektiv behandling för både det övre och det nedre ögonlocket. Det beror på att ett tinningslyft har en kraftfullt föryngrande effekt på hela den laterala ögonregionen. Och åldrande i området runt ögonen står för en stor del av det vi identifierar som åldrande i den övre delen av ansiktet.

Påsar under ögonen

Påsar under det nedre ögonlocket orsakas av två helt olika processer som båda involverar fett. Den första processen är den mest uppenbara och orsakas av en utbuktning av fett från det nedre ögonlocket. Fettet svullnar mer på morgonen och när du är trött. Den andra processen är mindre uppenbar och orsakas av fettförlust i övre delen av kinderna. Du kan få detta bekräftat genom att trycka ner pekfingret i cirklarna under dina ögon. Högst troligen kommer du omedelbart att känna skallbenet. Det beror på att fettet som en gång täckte benet har smält bort. Det är inte ovanligt att man tar bort fettet som orsakar påsarna och sedan flyttar det till cirklarna under ögonen. Det behandlar båda problemen och är därmed den mest effektiva behandlingen vid föryngring av de undre ögonlocken.

2. Håliga kinder och mörka ringar under ögonen
Alla människor tappar fett i kinderna, vilket är en process som startar samma dag som vi föds. Att tappa fett i ansiktet före 16 års ålder anses vara kopplat till att man tappar sitt bebisfett. Att tappa fett i ansiktet efter 30 års ålder anses vara kopplat till åldrande. Vid 20 års ålder anses det här åldrandet vara attraktivt eftersom det skulpterar och definierar ansiktet; särskilt kinderna och käklinjen. Men när vi kommer över 30 är fettreserverna borta och åldrandet sätter in. Den här fettreduceringen blir ett problem för kvinnor i 30-årsåldern och för män i 40-årsåldern. Det beror på att en mer definierad look är eftersträvansvärt hos män, medan det hos kvinnor betraktas som tidiga tecken på åldrande. Detta är anledningen till att kvinnliga modeller ofta befinner sig i tonåren eller strax över, medan män tenderar att se mer attraktiva ut något senare i livet. Betydelsen av fettförlust i kinderna är något som vi bara nyligen har börjat förstå. Det är kanske den viktigaste orsaken till vad vi uppfattar som ålderstecken i ansiktet. När vi nått 50 års ålder har det mesta av fettet i kinderna försvunnit och lämnat efter sig ett hålögt, magert utseende. Fettförlust på kindbenen är det som gör att vi får ringar under ögonen. Det enda sättet att behandla detta på är genom att ersätta fettet med en fettransplantation.

Vad gör en fettransplantation?

Det finns flera tilltalande aspekter av en fettransplantation:
1. Först och främst, det ersätter det värdefulla kindfettet som ger ansiktet ett ungdomligt utseende. Det finns ingen annan metod för detta än genom fettransplantation.
2. Det tar fett från ett område där man vanligen har ett överflöd av fett, t ex rumpan och skapar på så sätt en win-win-situation. Olyckligtvis är det ju så att vi med åldern ackumulerar fett på områden där vi inte vill ha det och tappar fett i områden där vi behöver det som mest.
3. Ingreppet görs enkelt under lokalbedövning, vilket gör det både kostnadseffektivt och bekvämt.
4. Slutligen, fettet som transplanteras är kontrollerbart och proceduren kan upprepas tills önskat resultat och form uppnåtts. Att addera fett ersätter inte bara det fett du förlorat, det ger dig också en buffert så att när du förlorar fett i framtiden så syns det inte.

3. Nasolabiala vecket 
Tillvägagångssättet för att behandla det nasolabiala vecket är dramatiskt annorlunda jämfört med nuvarande standard. Det man gör med dagens behandling är att injicera en filler för att fylla ut vecket. Det här behandlar inte själva anledningen till problemet utan är en kortfristig lösning. De nasolabiala vecken orsakas inte att av att vecken blir djupare utan av att globlinjen hänger ner och får vecket att se djupare ut. Därför är en filler inte en lämplig behandling. Det är också så att en filler sällan förbättrar utseendet i mer än två månader. Globlinjen börjar att hänga eftersom kinderna tappar fett, och när fettet i kinderna reduceras börjar huden att hänga ner över vecket och förstärker det. En mera långsiktig behandling av problemet är därför att göra något åt fettförlusten i kinderna. Det kommer dramatiskt att förbättra de hängande vecken genom att skapa volym i kinderna.

4. Kindben, käklinje och marionettlinjer
Marionettlinjer, kindbenen och odefinierad käklinje behandlas rutinmässigt med en ansiktslyftning. Det är viktigt att utreda vad orsaken till problemet är så att man kan anpassa behandlingen bättre därefter. Marionettlinjer är det där vecket i mungipan som sluttar nedåt mot hakan (därav namnet, eftersom det ser ut som munnen på en marionettdocka).

Dessa linjer kan se ut som en förlängning av de nasolabiala vecken, men är något annat som också måste behandlas annorlunda. Anledningen till hängande kindben, utsuddad käklinje och marionettlinjer liknar varandra. Det är en kombination av att huden i ansiktet blir slapp, att fettet försvinner och att ansiktet därmed tappar volym. Att åtgärda vart och ett av dessa problem innebär att åtgärda var och ett av de underliggande orsakerna till problemet. När det är sagt kan du själv välja att bara korrigera problemet till hälften med ett mer konservativt ingrepp. Ett ”MiniLift” är ett standardansiktslyft under lokalbedövning, vilket åtgärdar i huvudsak hudöverskott. ”The Aesthetic Lift” ger den här endimensionella behandlingen till specifika patienter som inte behöver lyfta eller ersätta det förlorade fettet. Detta är ovanligt. Ett ”Minilift” behandlar inte heller halsen, vilket ofta är viktigt för patienter som är intresserade av ansiktslyftning. Men, för den rätte patienten kan ett ”Minilift” ge goda resultat även om resultaten är begränsade. Om allt som krävs är en uppstramning av huden kan ett ”Minilift” under lokalbedövning vara ett lämpligt alternativ. Att lyfta och flytta fett är en integrerad del av ”The Aesthetic Lift” när utsuddad käklinje och håliga kinder är ett problem. Fettsuspension lyfter fettet från käklinjen så att det återförs till kinderna där det hör hemma. Sedan tillsätts mer fett för att ersätta det fett som smält bort med åldern. Det här ger optimal föryngring eftersom det definierar käklinjen, eliminerar marionettlinjerna och ger fylligare och ungdomligare kinder.

Ansiktets åldrande hos män

Anatomiskt är det väldigt liten skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till ansiktets åldrande. Men det är stor skillnad mellan behandling och förväntningar. Män är mycket mindre tolerant när det gäller att se opererade ut och därför är det mycket viktigt att resultatet ser helt naturligt ut.

5. Vek haka

Målet med att föryngra ett ansikte är att ge det en attraktivare och mera ungdomlig form. Om det är nödvändigt kan ett hakimplantat kraftigt förbättra resultatet. Det är nämligen vanligt att hakan och huden längs med käklinjen börjar att hänga med åldern. Ett hakimplantat kommer att fylla ut kinderna och området runt kindbenen och skapa en mera triangulär och definierad look.

Vad gör ett hakimplantat?

Hos kvinnor kommer ett hakimplantat att skapa en mer definierad käklinje och ett mer triangulärt format ansikte. Hos män kommer det inte bara att redefiniera käklinjen utan också skapa ett mera kraftfullt utseende i hela ansiktet.

6. Rynkor på överläppen

Rynkor runt läpparna orsakas av en kombination av faktorer. De mest signifikativa är

 • Förlusten av kollagen
 • Förlusten av fett
 • Den underliggande muskulaturens ständiga rörelse

Det mest effektiva sättet att för att förbättra dessa rynkor är med laser tillsammans med lite Botox®. Laser kommer att släta ut och förtjocka dermis. Därefter kan man injicera väldigt lite Botox® för att släta ut muskeln. Det här kommer inte att påverka läpparnas rörelser, men det kommer att reducera eller till och med eliminera rynkorna. Det övergripande resultatet kommer att förstärkas genom att man adderar en konservativ mängd filler för att förstora läpparna.

7. Tunna läppar

Standardbehandlingen för att få fylligare läppar med väldigt lite återhämtningstid är genom injektioner med hyaluronsyra. Vävnadsfiller baserat på hyaluronsyra marknadsförs som Soft Juvéderm™, Restylane®, Perlane® m fl. Behandling med dessa produkter erbjuder en dramatisk förbättring jämfört med tidigare standardbehandling med kollagen. I läpparna varar resultatet i sex till tolv månader.

8. Hängande mungipor

Patienter klagar ofta på att de ser ledsna eller upprörda ut på grund av en permanent rynka. Det här beror på att mungiporna med åldern börjat hänga nedåt. Den mest effektiva behandlingsmetoden är ansiktslyft. Det finns dock ett enklare svar – Botox®.
Genom att selektivt slappna av muskler som orsakar rynkor kan mungiporna lyftas med tre till fyra mm. Den här enkla behandlingen kan, när den utförs korrekt, eliminera rynkan och ge ett gladare och mera tillfredsställt ansiktsuttryck. Läpparna kommer att fortsätta att röra sig normalt och ingen kommer se att du låtit behandla dig.

Halsföryngring

1. Kindben, käklinje och marionettlinjer
Detta omnämns som halsföryngring, men är i själva verket en del av mellan/lägre ansiktsregionen. Orsaken till dessa problem är förlusten av fett och hud från ansiktet som förflyttas till halsen. Det är vanligtvis bäst att korrigera detta genom ett ansiktslyft.

När är ett halslyft nödvändigt som ett tillägg till ansiktslyft?

Det finns tre primära indikationer för att lägga ett snitt vid hakan och operera direkt på halsen. Detta som en del av ”The Aesthetic Lift”.
1. Framträdande halspåsar
Detta refereras ofta till som ”kalkonhals” och utgörs egentligen av en muskel. Det bästa sättet att behandla detta på är genom att ta bort och fästa musklerna samman längs mittenlinjen av halsen. Detta skapar ett ungdomligare, mjukt konturerad och definierad hals.

2. Dåligt definierad halslinje 
Personer med en dåligt definierad halslinje har vanligtvis en hals som börjar vid kinden och sträcker sig ner till den övre bröstkorgen. Många säger skämtsamt att dessa personer saknar hals. Nyckeln till ”The Aesthetic Lift” är att definiera och behandla det som orsakar den tunga, odefinierade halsen. Oftast beror tillståndet på en kombination av överflödsfett och att muskeln blivit slapp, och den bästa metoden för att åtgärda detta är att börja med en fettsugning av hals- och käklinjen. Därefter måste det återstående överflödsfettet och den slappa muskeln omedelbart tas bort via ett litet snitt under hakan. Muskeln spänns och lyfts vilket kommer skapa den åtråvärda definierade halslinjen som saknades innan ingreppet.

3. Tung hals En tung hals kommer alltid att innebära otydlig definiering. Det beror på att överflödsvävnad helt täcker halslinjen och ger den ett oönskat “tungt” utseende. Ett varningens ord dock: ansikts- och halslyft utförs bäst på normalviktiga personer. Tyngre personer kommer att uppleva drastisk förbättring med hjälp av ansiktsföryngring, men oavsett teknik kommer resultatet inte att bli lika bra som för en normalviktig person. Fördelen med ”The Aesthetic Lift” är att det hjälper även tunga halsar till bästa möjliga resultat. Detta är särskilt gällande om man jämför med ett traditionellt ansiktslyft som gör anspråk på att vara en snabb one-size-fits-all-teknik. Ingreppet liknar det som utförs för att åtgärda en odefinierad halslinje med skillnaden att man tar bort betydligt mer fett.

Vi utför ansiktlyft i Stockholm utefter dina förutsättningar och behov

Ansiktets åldrande är en komplex process. Preliminärt innebär det att fettet och musklerna i ansiktet dras nedåt och försvinner, och sekundärt att huden blir förslappad och hänger. Det viktigaste är därför att ta hänsyn till varje patients specifika behov, istället för att utföra en one-size-fits-all-behandling. ”The Aesthetic Lift” är ett metodiskt tillvägagångssätt att identifiera orsaken bakom åldrandes hos varje individ och se vilka de ålderstecknen är och utefter det bestämma den mest lämpliga varianten av ansiktslyft. Detta gör resultatet förutsägbart och återhämtningstiden kort. De underliggande problemen behandlas istället för att skapa ett uppstramat, stelt eller opererat utseende. ”The Aesthetic Lift” representerar det bästa som plastikkirurgin har att erbjuda.

Boka konsultation hos våra eminenta plastikkirurger. Utefter metoden ”The Aesthetic Lift” utvärderar vi ditt ansiktes åldrande genom att dela in ansiktet i tre anatomiskt sammankopplande regioner: övre, mellersta samt nedre delen av ansiktet och halsen. Uppdelningen hjälper dig som patient att förstå processen bakom åldrandet och dess effekter i respektive del. Utefter dina önskemål och behov planerar vi det fullständiga genomförandet av ansiktslyftet.

Renaissance Clinique på Östermalm i Stockholm och har samlat den mest avancerade behandlingen och teknologin under ett och samma tak. Genom att förena hög kompetens inom estetisk plastikkirurgi, kosmetisk dermatologi, estetisk laserkirurgi och anti aging-medicin kan vi introducera ett helt nytt förhållningssätt till modern klinisk estetik.

Med oss är det möjligt att genomföra ett ansiktslyft som får dig att se yngre ut. Konceptet ansiktslyftning har dramatiskt förbättrats under det senaste decenniet. Mindre fokus ligger på hudåtstramning och mer fokus på återskapning och tillägg av fett följt av varsam omdrapering av huden. Det här gör att du slipper se opererad ut, och det skapar ett mer naturligt och ungdomligt utseende.

Med spetskompetens och mångårig erfarenhet kan vi kalla oss experter på ansiktslyft i Stockholm. Du kan därför känna dig trygg i våra händer, vi tar väl hand om dig! Vår personal arbetar med ett brinnande engagemang och strävar efter att erbjuda dig en helhetslösning för att lyfta fram din bästa sida och för att du ska bli så nöjd som möjligt.

För personlig rådgivning och service är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Renaissance Clinique på Östermalm i centrala Stockholm, så berättar vi närmare om vårt fullständiga utförande av ansiktslyft och hur ingreppet skulle kunna gynna dig utefter de önskemål du har. Vi besvarar dina frågor och berättar allt du behöver veta. Här kan du se våra priser för ansiktslyft.