Ansiktslyft

Konceptet ansiktslyftning har förbättrats dramatiskt under det senaste decenniet. Idag ligger mindre fokus på hudåtstramning och mer fokus på återskapning och tillägg av fett följt av varsam omdrapering av huden. Det här gör att man slipper se opererad ut vilket i sin tur skapar ett mer naturligt och ungdomligt utseende.

Här kan du se våra priser för ansiktslyft. Kontakta oss så för personlig rådgivning.

Så utför vi ansiktslyft i Stockholm utefter dina förutsättningar och behov

Utefter metoden ”The Aesthetic Lift” utvärderar vi ditt ansiktes åldrande genom att dela in ansiktet i tre anatomiskt sammankopplande regioner: övre, mellersta samt nedre delen av ansiktet och halsen. Uppdelningen hjälper dig som patient att förstå processen bakom åldrandet och dess effekter i respektive del. Utefter dina önskemål och behov planerar vi det fullständiga genomförandet av ansiktslyftet.

Experter på ansiktslyft i Stockholm

Med spetskompetens och mångårig erfarenhet kan vi kalla oss experter på ansiktslyft i Stockholm. Du kan därför känna dig trygg i våra händer, vi tar väl hand om dig! Vår personal arbetar med ett brinnande engagemang och strävar efter att erbjuda dig en helhetslösning för att lyfta fram din bästa sida och för att du ska bli så nöjd som möjligt.

För personlig rådgivning och service är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Renaissance Clinique på Östermalm i centrala Stockholm, så berättar vi närmare om vårt fullständiga utförande av ansiktslyft och hur ingreppet skulle kunna gynna dig utefter de önskemål du har.

Få tillbaka ditt unga utseende – boka konsultation hos våra eminenta plastikkirurger idag.

Innehåll

”The Aesthetic Lift”

Ansiktets åldrande är en mycket komplex process. Primärt innebär processen att fettet och musklerna i ansiktet dras nedåt och försvinner, och sekundärt att huden blir slapp och börjar hänga. Det viktigaste är därför att se till varje patients specifika behov istället för att utföra en one-size-fits-all-behandling. ”The Aesthetic Lift” är ett sätt att metodiskt identifiera orsaken bakom varje individs åldrande och ålderstecken, och därefter applicera den mest lämpliga behandlingsmetoden. Det här gör resultatet för ansiktsbehandlingen förutsägbar och återhämtningstiden minimal. Det behandlar de underliggande problemen istället för att skapa ett uppstramat eller opererat utseende.

Det riktiga värdet i ”The Aesthetic Lift” ligger i erfarenheten och tankesättet hos de av Socialstyrelsen certifierade plastikkirurgerna. Detta i motsats till en one size fits all-lösning som skapats av en grupp marknadsförare inom kosmetisk kirurgi. ”The Aesthetic Lift” ser till det unika hos varje individ och utförs av mycket erfarna och certifierade plastikkirurger. Dessa plastikkirurger har sina egna metoder baserade på fantastiska resultat och patientrekommendationer – inte ett av en grupp marknadsförare.

Exakt vad är ”The Aesthetic Lift”?

Tre fundamentala processer gör ”The Aesthetic Lift” till en exceptionellt förutsägbar och framgångsrik metod:

 • De främsta orsakerna till problemen definieras tydligt
 • Bidragande orsaker identifieras
 • Prioritering

Det fundamentala konceptet är att utbilda varje patient så att de enkelt kan förstå anledningen till att deras ansikte åldras. Därefter görs en prioriteringslista så att patienten kan uppnå önskat resultat med en behandling som omfattar så lite invasiva ingrepp som möjligt, ex. trådlyft.

1.Tydlig definiering av de främsta orsakerna till problemen 

En konsultation med en certifierad plastikkirurg kommer att definiera detta.
Till de vanligaste problemen hör:

 • Att ögonen ser trötta ut
 • Att kinderna ser magra och ihåliga ut
 • Att kinderna hänger ner över käklinjen
 • Att huden på halsen är slapp

Det är av största vikt att förstå vad som är patientens främsta problem för att säkerställa att åtminstone detta, om inte mer, åtgärdas.

2. Identifiera bidragande orsaker

”The Aesthetic Lift” identifierar bidragande orsaker genom en s.k. “regional approach” till en ansiktsföryngring. Ansiktets åldrande är inte en isolerad process; den involverar vanligtvis en hel sektion i ansiktet, om inte hela ansiktet. Det här kan vara svårt att förstå men är rimligt om man tänker efter. Ett bra exempel är trötta, hängande ögonlock. Patienter tror vanligen att problemet blir löst om man tar bort överskottshuden från ögonlocket men så är oftast inte fallet, särskilt inte hos personer över 40 år. Ofta hänger huden vid sidan om ögonen som en följd av att all hud i ansiktet börjar falla nedåt.

För att behandla detta problem måste man se till hela området, annars blir resultatet onaturligt när en del föryngras och en annan förblir slapp. Problemet avhjälps bäst genom ögonlocksplastik och kompletterande ansiktslyft. Tillsammans kan de båda behandlingarna komma åt alla de bidragande orsakerna till problemet. Lämpligt nog blir det ingen drastisk skillnad i varken pris eller återhämtningstid av att man lägger till ett kompletterande ansiktslyft.

Ett mer komplicerat exempel är vad som händer med ansiktet och halsen när vi åldras där kalkonhals och sura mungipor kan vara en av de oönskade bieffekterna. Det finns alltid flera bidragande orsaker där det är plastikkirurgens ansvar att bestämma vilka av dessa orsaker som är baserat på de individuella förutsättningarna. Senare i den här texten kommer vi att bryta ner varje område i detalj. Den här metoden används av plastikkirurger som utför ”The Aesthetic Lift”. Genom att se till helheten kan man enkelt förstå grunden till problemet.

3. Prioritera

Detta innebär helt enkelt att man informerar patienten om att det som denne vill korrigera inte kommer att räcka för att uppnå önskat resultat. Det är viktigt att plastikkirurgen är noggrann i sin bedömning av varje bidragande faktor och därefter prioriterar rätt. Det här gör att du kan fatta ett kompetent beslut angående vilka ingrepp som är nödvändiga för att uppnå resultat du önskar. Du kan också fatta ett kompetent beslut vad gäller hur mycket eller lite ingrepp du vill utföra. En och samma lösning för alla är aldrig lämpligt.

Att bevara bästa möjliga resultat

Andra hårt marknadsförda ansiktslyft koncentrerar sig på en enda lösning som ska passa alla. ”The Aesthetic Lift” å andra sidan representerar det bästa som plastikkirurgin har att erbjuda. För att säkerställa resultatet finns kompletterande ingrepp och behandlingar, t ex kemisk peeling, laser, fettransplantationer eller injektioner med BOTOX®. Det ger en mer komplett ansiktsföryngring.

Innehåll

”The Aesthetic Lift” utvärderar ansiktets åldrande genom att dela in ansiktet i tre anatomiskt sammankopplade regioner; övre delen av ansiktet, mellanansiktet samt nedre delen av ansiktet inklusive halsen. Den här uppdelningen hjälper patienten att förstå åldrandet och dess effekter i respektive område. Det är viktigt att se samtliga problem inom ett och samma område för ett optimalt och naturligt resultat. Det är också viktigt att du förstår betydelsen av varje komponent. Detta ger ett optimalt resultat med så lite invasiva ingrepp som möjligt, idealiskt om du önskar strama upp huden i ansiktet utan kirurgi.

Föryngring av övre delen av ansiktet

Att närma sig problemen i övre delen av ansiktet
De sex vanligaste problemen med övre ansiktet listas nedan. Kom ihåg att hela konceptet ”The Aesthetic Lift” går ut på att identifiera vilka problem som bekymrar dig och den relativa vikten av varje problem för sig. Med den här informationen kan du fatta ett kompetent beslut kring vilka behandlingar som passar dig bäst. Olyckligtvis kommer alla tids nog att uppleva åldrandets effekter i alla sex områden, men det betyder inte att varje område måste eller kan behandlas samtidigt.

1. Övre ögonlocken

Det vanligaste problemet inom ögonplastik är att det övre ögonlocket har ett överskott av hud. Ett överskott av fett är sällan ett problem (förutom bland asiater). Tvärtom är det så att området kring övre ögonlocket tappar fett med åldern, vilket leder till att man ser hålögd och mager ut. Ibland uppstår också en liten utbuktning av fett precis bredvid näsan. Bortsett från det är allt fett i ögonlocken dyrbart och ska bevaras. De gånger man har en utbuktning av fett sitter den precis ovanför ena hörnet av ögat nära näsan. Den ska tas bort i samband med en ögonlocksplastik.

Hur hjälper en ögonlocksplastik?

Det man gör vid en övre ögonlocksoperation är att man tar bort överflödig hud för att tydligare definiera ögonlocket och därmed ge ett ungdomligare utseende. På kvinnor skapar det här ingreppet ett elegant och definierat övre ögonlock, vilket gör att det är lätt att sminka sig utan kladd. Storleken på ögonlocket bestäms av patienten. Män är ofta ute efter ett mindre dramatiskt resultat och tolererar inte att ögonen ser opererade ut.

Hur vet jag om en ögonlocksplastik är rätt för mig?

Om huden på ditt övre ögonlock är lös och slapp skulle du säkert gynnas av en övre ögonlocksplastik. Typiskt för den här överskottshuden är att den är lätt att klämma ihop och känns papperstunn.

2. Tinningarna, ögonvrån och “kråksparkar”

Området kring ögonen åldras som snabbast på den typiske patienten. Ändå är det något som många plastikkirurger förbiser. Att lyfta området med hjälp av ett tinningslyft ger en dramatisk förbättring av utseendet. En av fördelarna med ingreppet är att det enkelt kan utföras under lokalbedövning med eller utan kompletterande ögonlocksplastik.

Vad gör ett tinninglyft?

Ett tinningslyft har mycket att göra med föryngring av övre delen av ansiktet. Det lyfter upp huden i ögats ytterkant vilket gör att du slipper se konstant ledsen ut. Det lyfter också utsidan av ögonbrynet vilket ger en väldigt elegant utseende. Vanligen ersätter ingreppet helt och hållet ett ögonbrynslyft. Syftet är inte att lyfta upp ögonbrynen, vilket kan få dig att se äldre och ständigt överraskad ut, utan snarare att förbättra ögonbrynens form.

Hur vet jag om ett tinningslyft är rätt för mig?

Det lättaste sättet att avgöra om ett tinningslyft är rätt för dig är att själv lyfta upp området med händerna och se om du gillar vad du ser. Placera helt enkelt ringfingret, långfingret och pekfingret i tinningarna och lyft försiktigt, inte för mycket för det kommer att överkompensera. Det troliga är att den här rörelsen kommer att ge dig ett ungdomligare och mera elegant utseende. Notera också hur detta skapar en helt naturligt utseende som inte gör att du ser förvånad ut. Dr. Montroyal utför rutinmässigt både övre ögonlocksplastik och tinningslyft samtidigt. Det här har en föryngrande effekt på hela övre halvan av ansiktet. Det bästa av allt – båda kan enkelt utföras under lokalbedövning och utan större obehag.

3. Ögonbryn

Med åldern och tilltagande volymminskning i ansiktet kommer volym att försvinna även från området runt ögonbrynen, de kommer därmed automatiskt att ramla nedåt. Ögonbrynen hänger aldrig enhetligt. Yttersidan av ögonbrynet hänger nästan alltid mer än insidan. Titta i spegeln för att se om det är så på dig. Om bara utsidan av ögonbrynet har ramlat är tinningslyft den bästa metoden för korrigering. Om hela ögonbrynet fallit kan ett ögonbrynslyft vara nödvändigt. Ögonbrynen säckar ofta ihop då det övre ögonlocket och området upp till ögonbrynet har tappat stora mängder fett. Det här volymtappet gör att ögonbrynet sjunker, vilket gör att det övre ögat ser ihåligt ut. Det bästa sättet att korrigera dessa problem är genom ett tinningslyft som lyfter yttersidan av ögonbrynet. Sedan återställs den förlorade volymen med antingen fett eller en s.k. ”filler”. Genom att korrigera orsaken till problemet ser ansiktsföryngringen mycket naturligare ut.

Vad gör ett ögonbrynslyft?

Ett traditionellt ögonbrynslyft lyfter både ytter- och innerkanterna av ögonbrynen. Ett tinningslyft lyfter bara ytterkanten av ögonbrynet.

Hur vet jag om ett ögonbrynslyft är rätt för mig?

Det är troligare att du är i behov av ett tiningslyft innan du behöver lyfta dina ögonbryn. Kom ihåg att syftet är att föryngra utseendet på ögonbrynen – inte att höja dem. Den stora frågan är därför om du behöver ett ögonbrynslyft som komplement till ditt tinningslyft. Om mittendelen av ögonbrynen hänger lågt kan ett ögonbrynslyft vara nödvändigt. Det är viktigt att komma ihåg att ett traditionellt ögonbrynslyft utan ett tinningslyft kommer att skapa ett äldre, hålögt och förvånat utseende.

4. Hålögdhet och nedsjunkenhet kring det övre ögonlocket

Det här ämnet är en perfekt fortsättning på ämnet ögonbryn. Ögonbrynen hänger ofta därför att området kring ögonbrynen och det övre ögonlocket tappar fett i takt med att vi blir äldre. Det här gör inte bara att ögonbrynet faller ner utan också att det övre ögonlocket ser ihopsjunket och ihåligt ut. Traditionella principer inom kosmetisk kirurgi skulle behandla detta genom ögonlocksplastik och ett ögonbrynslyft, något som ofta leder till ett hålögt, förvånat ansiktsuttryck som faktiskt kan göra att man ser äldre ut.

Vad är en ”filler”?

Marknaden erbjuder en uppsjö av injektionsbaserade s.k. ”fillers” för mjuk vävnad. Dessa syftar till att öka volymen i området. Det finns två olika typer att välja bland. En sort kommer färdigförpackad och redo att injiceras. Du känner säkert igen namnen; Restylane®, Juvéderm™, Radiesse® osv. Resultatet av dessa varar i sex till 24 månader. Den andra typen av filler består av ditt eget fett. Uppenbarligen måste det här fettet då tas från någon annan del av din kropp, renas och sedan injiceras igen. Den klara fördelen med förpacketerad vävnadsfiller är att den inte kräver ett donationsområde och är därför mycket enklare och kräver mindre återhämtningstid. Fördelen med att injicera ditt kroppsegna fett är att resultatet är permanent.

Hur vet jag om jag behöver en filler i det övre ögonlocket?

Du kan ta reda på om du är en kandidat för fillers genom göra ett tinningslyft med hjälp av ditt pek, lång- och ringfinger. Titta sedan på ditt övre ögonlock – ser det ihåligt ut? Är det ihopsjunket? Om så är fallet kommer en filler att hjälpa ofantligt. De goda nyheterna är att proceduren är relativt kort med minimal eller ingen återhämtningstid. En stor fördel med förpacketerade fillers är att de håller mycket längre i övre ögonlocket än de gör i läpparna eller i det nasolabiala vecket. Ofta håller de så länge som två år.

5. Kråksparkar och rynkor i pannan

Rynkor som orsakas av muskelaktivitet i ansiktet korrigeras bäst med Botox®. Som nämnt tidigare så kan kråksparkar som orsakas av överflödig hud tas bort genom ett tinningslyft. Kråksparkar som bara uppträder vid leenden kräver Botox®.

6. Dålig kvalitet på huden och solskador

Med åldern och exponering för solen händer många ofördelaktiga saker med huden i ansiktet. De kirurgiska ingreppen som nämns ovan behandlar överflödig hud, hud som hänger och volymtapp. Den största utmaningen ligger dock i dålig kvalitet på huden. Åldrande gör att dermis blir tunnare. Detta, tillsammans med solskador, gör att huden tappar sin elasticitet. Därför blir huden på halsen och ansiktet, som är åtstramad och smidig på en 30-åring, lös och hängande på en 50-åring.

Hur kan man förbättra kvaliteten på huden?

Om man önskar ett ansiktslyft utan kirurgi är en kemisk peeling eller laserbehandling att rekommendera. Detta penetrerar dermis och gör att den läker med tjockare och mer elastisk dermis som resultat. Behandlingen kräver alltifrån tre dagar till två veckors återhämtning beroende på vilket resultat man är ute efter. Det mest imponerande med kemisk peeling eller laser är dess förmåga att sudda ut åldersfläckar som orsakats av solen.

En annan metod för att strama upp huden i ansiktet är exfoliering och dermal förtjockning. Detta görs vanligen med hjälp av en mjukgörare innehållandes glykolsyra på morgonen och en retinoinsyra på kvällen. Bägge dessa ämnen är utmärkta för exfoliering. De tar effektivt bort hudens översta lager och lämnar kvar en hälsosammare och mera strålande hy. De är effektiva och billiga, till skillnad från många hårt marknadsförda produkter som faktiskt inte fungerar. Andra produkter kan också inkorporeras i behandlingen, men dessa två är de essentiella.

Föryngring av mellan- och nedre delen av ansiktet

1. Nedre ögonlocken

Det nedre ögonlocket är den mest komplexa delen av ansiktet när det kommer till åldrande. Det är bara nyligen som plastikkirurgerna har börjat förstå vad som egentligen orsakar åldrande i det här området och hur det bör behandlas. De största problemen med de nedre ögonlocken inkluderar:

 • Överskottshud
 • Hängande hud i ytterkanten av ögonvrån (kråksparkar)
 • Utbuktande fett i ögonlocket (påsar)
 • Mörka ringar under ögonen

Vart och ett av dessa problem orsakas av olika aspekter inom processen åldrande. Nyckeln är att kunna identifiera vilka som är dina huvudsakliga problemområden, prioritera dem och sedan åtgärda dem metodiskt. Innan vi går in på de individuella aspekterna av de nedre ögonlocken måste vi överväga de djupgående effekterna som fettreduceringen har på kinderna och de nedre ögonlocken. Det här är troligtvis den enskilt största orsaken till att de nedre ögonlocken och mellanansiktet ser gammalt ut, något som vi bara nyligen har börjat förstå. Att fylla på med volym är att angripa problemets kärna.

Överskottshud på de undre ögonlocken

Överskottshud på det övre ögonlocket uppträder relativt tidigt i åldrandeprocessen. Det nedre ögonlocket är dock något annat. Hudens slapphet blir ett problem först senare i åldrandeprocessen. Fettförlusten föregår rutinmässigt hudens slapphet. Överskottshud visar sig genom överflödig, rynkig hud över det nedre ögonlocket. När det gått långt kan man lätt nypa tag i och dra ut huden från det nedre ögonlocket.

Överskottshud på övre delen av kinderna och kråksparkar; trött utseende

Traditionell plastikkirurgi behandlar vanligtvis nämnda problem genom att ta bort hud och muskler. ”The Aesthetic Lift” behandlar problemet genom ett tinningslyft med eller utan reducering av överskottshud från det nedre ögonlocket. Det stramar åt den slappa huden hela vägen till övre delen av kinden och området där kråksparkar uppstår. Behandlingen har många positiva effekter. Den reducerar kråksparkar och överskottshud i den laterala delen av det nedre ögonlocket. Dessutom skapar den ett ungdomligt och elegant utseende. Tinningslyft är en mycket effektiv behandling för både det övre och nedre ögonlocket med en kraftfullt föryngrande effekt på hela den laterala ögonregionen. Åldrandet i området runt ögonen står för en stor del av det vi identifierar som åldrande i den övre delen av ansiktet.

Påsar under ögonen

Påsar under det nedre ögonlocket orsakas av två helt olika processer som båda involverar fett. Den första processen är den mest uppenbara och orsakas av en utbuktning av fett från det nedre ögonlocket. Fettet svullnar mer på morgonen och när du är trött. Den andra processen är mindre uppenbar och orsakas av fettförlust i övre delen av kinderna. Du kan få detta bekräftat genom att trycka ner pekfingret i cirklarna under dina ögon. Högst troligen kommer du omedelbart att känna skallbenet. Det beror på att fettet som en gång täckte benet har smält bort. Det är inte ovanligt att man tar bort fettet som orsakar påsarna och sedan flyttar det till cirklarna under ögonen. Det behandlar båda problemen och är därmed den mest effektiva behandlingen för att få bort påsar under ögonen och därmed föryngra de undre ögonlocken.

2. Håliga kinder och mörka ringar under ögonen

Alla människor tappar fett i kinderna, en process som startar samma dag som vi föds. Att tappa fett i ansiktet före 16 års ålder anses vara kopplat till att man tappar sitt babyfett. Vid 20 års ålder anses det här åldrandet vara attraktivt eftersom det skulpterar och definierar ansiktet; särskilt kinderna och käklinjen. Att tappa fett i ansiktet efter 30 års ålder anses vara kopplat till åldrande, då är fettreserverna borta och åldrandet sätter in. Den här fettreduceringen blir ett problem för kvinnor i 30-årsåldern och för män i 40-årsåldern. Det beror på att en mer definierad look är eftersträvansvärt hos män, medan det hos kvinnor betraktas som tidiga tecken på åldrande. Detta är anledningen till att kvinnliga modeller ofta befinner sig i tonåren eller strax över, medan män tenderar att se mer attraktiva ut något senare i livet. Betydelsen av fettförlust i kinderna är något som vi bara nyligen har börjat förstå. Det är kanske den viktigaste orsaken till vad vi uppfattar som ålderstecken i ansiktet. När vi nått 50 års ålder har det mesta av fettet i kinderna försvunnit vilket efterlämnar ett hålögt, magert utseende. Fettförlust på kindbenen är det som gör att vi får ringar under ögonen. Det enda sättet att behandla detta är att ersätta fettet med en fettransplantation.

Vad gör en fettransplantation?

Det finns flera tilltalande aspekter av en fettransplantation:

 • Först och främst ersätter man det värdefulla “kindfettet” som ger ansiktet ett ungdomligt utseende. Det finns ingen annan metod för detta än genom fettransplantation.
 • Metoden tar fett från ett område där man vanligen har ett överflöd av fett, ex. rumpan, och skapar på så sätt en win-win-situation. Olyckligtvis är det ju så att vi med åldern ackumulerar fett på områden där vi inte vill ha det och tappar fett i områden där vi behöver det som mest.
 • Ingreppet görs enkelt under lokalbedövning, vilket gör det både kostnadseffektivt och bekvämt.
 • Slutligen, fettet som transplanteras är kontrollerbart och proceduren kan upprepas tills önskat resultat och form uppnåtts. Att addera fett ersätter inte bara det fett du förlorat, det ger dig också en buffert så att när du förlorar fett i framtiden så syns det inte.

3. Nasolabiala vecket

Tillvägagångssättet för att behandla det nasolabiala vecket är dramatiskt annorlunda jämfört med nuvarande standard. Det man gör med dagens behandling är att en filler injiceras för att fylla ut vecket. Det här behandlar inte själva anledningen till problemet utan är en kortfristig lösning. De nasolabiala vecken orsakas inte att av att vecken blir djupare utan av att globlinjen hänger ner och får vecket att se djupare ut. Därför är en filler inte en lämplig behandling. En filler förbättrar sällan utseendet i mer än två månader. Globlinjen börjar att hänga eftersom kinderna tappar fett, och när fettet i kinderna reduceras börjar huden att hänga ner över vecket varpå det förstärks. En mer långsiktig behandling av problemet är därför att göra något åt fettförlusten i kinderna. Genom att volym skapas i kinderna förbättras de hängande vecken dramatiskt.

4. Kindben, käklinje och marionettlinjer

Marionettlinjer, kindben och odefinierad käklinje behandlas rutinmässigt med ett ansiktslyft. Det är viktigt att utreda vad orsaken till problemet är så att man kan anpassa behandlingen därefter. Marionettlinjer är det veck i mungipan som sluttar nedåt mot hakan (därav namnet eftersom det ser ut som munnen på en marionettdocka).

Dessa linjer kan se ut som en förlängning av de nasolabiala vecken men är det inte, därmed måste de behandlas på ett annat sätt. Orsaken till hängande kindben, utsuddad käklinje och marionettlinjer är ungefär densamma. Det är en kombination av att huden i ansiktet blir slapp, att fettet försvinner och att ansiktet därmed tappar volym. Att åtgärda vart och ett av dessa problem innebär att åtgärda var och en av de underliggande orsakerna till problemet. Med det sagt kan du själv välja att bara korrigera problemet till hälften med ett mer konservativt ingrepp.

Ett ”MiniLift” är ett standard-ansiktslyft under lokalbedövning, vilken åtgärdar i huvudsak hudöverskott. ”The Aesthetic Lift” ger den här endimensionella behandlingen till specifika patienter som inte behöver lyfta eller ersätta det förlorade fettet. Detta är ovanligt. Ett minilyft behandlar inte heller halsen, vilket ofta är viktigt för patienter som är intresserade av ansiktslyftning. Men, för den rätte patienten kan ett ”Minilift” ge goda resultat även om resultaten är begränsade. Om allt som krävs är att strama upp huden kan ett ”Minilift” under lokalbedövning vara ett lämpligt alternativ.

Att lyfta och flytta fett är en integrerad del av ”The Aesthetic Lift” när utsuddad käklinje och håliga kinder är ett problem. Fettsuspension lyfter fettet från käklinjen så att det återförs till kinderna där det hör hemma. Sedan tillsätts mer fett för att ersätta det fett som smält bort med åldern. Det här ger optimal föryngring eftersom det definierar käklinjen, eliminerar marionettlinjerna och ger fylligare och mer ungdomliga kinder.

Ansiktets åldrande hos män

Anatomiskt sett är det väldigt liten skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till ansiktets åldrande, däremot är det stor skillnad mellan behandling och förväntningar. Män är mycket mindre toleranta när det gäller att se opererade ut och därför är det oerhört viktigt att resultatet ser helt naturligt ut.

5. Vek haka

Målet med att föryngra ett ansikte är att ge det en attraktivare och mer ungdomlig form. Om det är nödvändigt kan ett hakimplantat kraftigt förbättra resultatet. Det är vanligt att hakan och huden längs med käklinjen börjar att hänga med åldern. Ett hakimplantat fyller ut kinderna och området runt kindbenen för att skapa en mera triangulär och definierad look.

Vad görs ett hakimplantat?

Hos kvinnor kommer ett hakimplantat att skapa en mer definierad käklinje och ett mer “triangulärformat” ansikte. Hos män kommer det inte bara att definiera käklinjen utan även skapa ett mera kraftfullt utseende i hela ansiktet.

6. Rynkor på överläppen

Rynkor runt läpparna orsakas av en kombination av faktorer. De mest betydande är:

 • Förlusten av kollagen
 • Förlusten av fett
 • Den underliggande muskulaturens ständiga rörelse

Det mest effektiva sättet att för att förminska dessa rynkor är att använda laser tillsammans med lite Botox®. Laser slätar ut och förtjockar dermis. Därefter kan man injicera väldigt lite Botox® för att släta ut muskeln. Det här kommer inte att påverka läpparnas rörelser, men det kommer att reducera eller till och med eliminera rynkorna. Det övergripande resultatet kan förstärkas genom att en konservativ mängd filler adderas för att förstora läpparna.

7. Tunna läppar

Standardbehandlingen för att få fylligare läppar utan operation och med väldigt lite återhämtningstid är genom injektioner med hyaluronsyra. Vävnadsfiller baserat på hyaluronsyra marknadsförs som Soft Juvéderm™, Restylane®, Perlane® m fl. Behandling med dessa produkter erbjuder en dramatisk förbättring jämfört med tidigare standardbehandling med kollagen. I läpparna varar resultatet i sex till tolv månader.

8. Hängande mungipor

Patienter klagar ofta på att de ser ledsna eller upprörda ut på grund av en permanent rynka som gör att ens mungipor ser sura ut. Det här beror på att mungiporna med åldern börjat hänga nedåt. Den mest effektiva behandlingsmetoden är ansiktslyft. Det finns dock ett enklare svar – Botox®.

Genom att selektivt slappna av muskler som orsakar rynkor kan mungiporna lyftas med tre till fyra mm. Den här enkla behandlingen kan, när den utförs korrekt, eliminera rynkorna och ge ett gladare och mera tillfredsställt ansiktsuttryck. Läpparna kommer att fortsätta att röra sig normalt och ingen kommer se att du låtit behandla dig.

Halsföryngring

1. Kindben, käklinje och marionettlinjer
Detta omnämns som halsföryngring men är i själva verket en del av mellan/lägre ansiktsregionen. Orsaken till dessa problem är förlusten av fett samt att hud från ansiktet förflyttas till halsen. Det är vanligtvis bäst att korrigera detta genom ett ansiktslyft.

När är ett halslyft nödvändigt som ett tillägg till ansiktslyft?

Det finns tre primära indikationer för att lägga ett snitt vid hakan och operera direkt på halsen. Detta som en del av ”The Aesthetic Lift”.

 • Framträdande halspåsar
  Detta refereras ofta till som ”kalkonhals” och utgörs egentligen av en muskel. Det bästa sättet att behandla detta på är genom att ta bort och fästa musklerna samman längs mittlinjen av halsen. Detta skapar en ungdomligare, mjukt konturerad och definierad hals.
 • Dåligt definierad halslinje
  Personer med en dåligt definierad halslinje har vanligtvis en hals som börjar vid kinden och sträcker sig ner till den övre bröstkorgen. Många säger skämtsamt att dessa personer saknar hals. Nyckeln till ”The Aesthetic Lift” är att definiera och behandla det som orsakar den tunga, odefinierade halsen. Oftast beror tillståndet på en kombination av överflödig fett och att muskeln blivit slapp, där den bästa metoden för att åtgärda detta är att börja med en fettsugning av hals- och käklinjen. Därefter måste återstående överflödigt fett och den slappa muskeln omedelbart tas bort via ett litet snitt under hakan. Muskeln spänns och lyfts vilket kommer skapa den åtråvärda, definierade halslinjen som saknades innan ingreppet.
 • Tung hals
  En tung hals kommer alltid att innebära otydlig definiering. Problemet beror på att överflödig vävnad helt täcker halslinjen och ger den ett oönskat “tungt” utseende. Ett varningens ord dock: ansikts- och halslyft utförs bäst på normalviktiga personer. Tyngre personer kommer att uppleva drastisk förbättring med hjälp av ansiktsföryngring, men oavsett teknik kommer resultatet inte att bli lika bra som för en normalviktig person. Fördelen med ”The Aesthetic Lift” är att det hjälper även tunga halsar till bästa möjliga resultat. Detta är särskilt gällande om man jämför med ett traditionellt ansiktslyft som gör anspråk på att vara en snabb one-size-fits-all-teknik. Ingreppet liknar det som utförs för att åtgärda en odefinierad halslinje med skillnaden att man tar bort betydligt mer fett.