Behandlingar i korthet

Här hittar du en generell översikt över några av de behandlingar som vi på Renaissance Clinique erbjuder. Kosmetisk kirurgi utförs både av rent kosmetiska skäl och av medicinska skäl. Omständighet och erfarenheter som våra patienter har är unika och personliga. Varje kirurgiskt ingrepp är förknippat med risker, t ex risken för infektion, blödning, blodproppar och olika reaktioner på narkos. Var vänlig och fråga din plastikkirurg om mer information kring respektive ingrepp och vad du kan förvänta dig för resultat.

Bukplastik

Ingrepp: Slätar ut magen genom att ta bort överflödigt fett och hud och samtidigt strama upp den bakomliggande muskulaturen.
Behandlingstid: Två till fem timmar.
Anestesi: Narkos eller lokalbedövning och lugnande.
Öppen/Sluten vård: Beror på hur invasivt just ditt ingrepp är.
Biverkningar: Tillfällig smärta, svullnad, ömhet, domningar, blånad och trötthetskänslor i flera veckor.
Risker: Blodproppar, infektion, blödningar och dålig läkning som resulterar i synliga ärr eller hudförlust. Behov av ytterligare kirurgi.
Återhämtning: Patienten kan återgå till sitt arbete efter två till fyra veckor. Ansträngande fysisk aktivitet kan påbörjas efter fyra till sex veckor. Det tar mellan tre månader och två år för ärren att läka.

Läs mer om ingreppet

Bröstförstoring

Ingrepp: Öka storleken på brösten med hjälp av uppblåsbara implantat fyllda med koksaltlösning.
Behandlingstid: En till två timmar.
Anestesi: Narkos eller lokalbedövning med lugnande. 
Öppen/Sluten vård: Vanligtvis öppenvård.
Biverkningar: Tillfällig ömhet, svullnad, förändrad känsel i bröstvårtorna, blånad och bröst som är känsliga för stimulering i ett par veckor.
Risker: Implantatens varaktighet – man kan tvingas ta bort dem eller ersätta dem med nya. Deflation, ärrbildning runt implantatet (kapselkontraktur) som kan göra att bröstet känns hårt, blödning, infektion, hyperkänsliga bröstvårtor eller känselbortfall som i sällsynta fall blir permanent. Ingreppet kräver en särskild teknik vid framtida mammografi. Notera att vissa kvinnor har rapporterat symtom som påminner om immunbristsjukdomar. Fråga din läkare om detta och andra biverkningar rapporterade till FDA.
Återhämtning: Efter ett par dagar kan man återvända till arbetet. Man ska vänta i tre till fyra veckor innan man rör sina bröst. Det tar flera månader och upp till ett år innan ärren bleknar.
Resultatens varaktighet: Det varierar. Man kan behöva ta bort eller ersätta implanteten.

Läs mer om ingreppet

Bröstlyft

Ingrepp: Lyfter och omformar hängande bröst genom att ta bort överskottshud och repositionera återstående vävnad samt bröstvårtorna.
Behandlingstid: En till tre timmar.
Anestesi: Narkos eller lokalbedövning och lugnande.
Öppen/Sluten vård: Vanligtvis öppenvård. Ibland sluten.
Biverkningar: Tillfällig blånad, svullnad, obehag, domningar, torr hud, permanenta ärr.
Risker: Tjocka, breda ärr, hudförlust, infektion, asymmetriska bröstvårtor, permanent känselbortfall i bröstvårtorna eller brösten.
Återhämtning: Återgång i arbete efter en vecka eller mer. Ansträngande aktiviteter efter en månad. Ärren bleknar efter flera månader eller efter upp till ett år.
Resultatens varaktighet: Varierar. Tyngdlagen, graviditet, ålder och viktförändringar kan göra att brösten börjar hänga igen. Resultatet kan vara längre eller förstärkas om man sätter in bröstimplantat samtidigt.

Läs mer om ingreppet

Kemisk peeling (Phenol och triklorättiksyra (TCA))

Ingrepp: Reducerar rynkor, blemmor, ojämna pigment eller solskadad hud genom en kemisk lösning som peelar bort hudens översta lager. Fungerar bäst på ljushyade personer med tunn hud och ytliga rynkor.
Behandlingstid: En till två timmar för hela ansiktet.
Anestesi: Ingen. Lugnande och EKG-övervakning kan användas.
Öppen/Sluten vård: Vanligtvis öppenvård. En Phenolsyrebehandling för hela ansiktet kan kräva inläggning i en till två dagar.
Biverkningar: Både Phenol och TCA: Tillfälligt bultande, stickande känsla, svullnad, rodnad, akut känslighet för solljus. Phenol: Permanent blekning av huden, permanent förlust av förmågan att bli brun.
Risker: Både Phenol och TCA: Små vita pormaskar (tillfälligt), infektion, ärrbildning, allergier, utslag, feberblåsor, munsår. Phenol: Abnormala färgförändringar (permanent), hjärtproblem (ovanligt).
Återhämtning: Phenol: Det tar sju till 21 dagar för ny hud att bildas. Normala aktiviteter kan återupptas efter två till fyra veckor. Huden är helt läkt och rodnaden borta efter tre till sex månader. TCA: Ny hud bildas inom fem till tio dagar.
Resultatens varaktighet: Phenol: resultatet är permanent, men nya rynkor kan bildas med åldern. TCA: Varierande (tillfälligt).

Läs mer om ingreppet

Fillers för mjuk vävnad

Ingrepp: Pumpar upp volym i veck, fåror och insjunken hud i ansiktet samt i läpparna och på ovansidan händerna. Fungerar bäst på tunn, torr, ljus hy. Behandlingstid: Fem minuter till en timme per behandlingstillfälle.
Anestesi: Kollagen: Vanligtvis ingen, men lokalbedövning kan ges i samband med injektionen. Fettransplantation: Lokalbedövning.
Öppen/Sluten vård: Öppenvård.
Biverkningar: Tillfälligt stickande, bultande och brännande känsla, vag rodnad, svullnad och överskott av volym.
Risker: Kollagen: allergisk reaktion med utslag, nässelutslag, svullnad och influensaliknande symptom. Möjlig utlösare av bindvävssjukdomar och autoimmuna sjukdomar.
(Ett allergitest krävs innan kollagenbehandling för att man ska avgöra om risk för allergisk reaktion finnes.) Andra fillers: Ojämnheter, infektion.
Resultatens varaktighet: Varierar. Allt ifrån ett par månader och upp till ett år.

Läs mer om ingreppet

Dermabrasion

Ingrepp: Mekanisk skrapning av hudens översta lager med hjälp av snabbt roterande hjul. Detta mjukar upp skarpa, ojämna kanter och ojämnheter, inklusive acne och andra ärr samt fina rynkor, särskilt runt munnen.
Behandlingstid: Ett par minuter och upp till en timme. Mer än en behandling kan behövas.
Anestesi: Lokalbedövande spray eller narkos.
Öppen/Sluten vård: Vanligtvis öppenvård.
Biverkningar: Tillfälligt stickande, brännande, kittlande känsla, svullnad, rodnad, uppljusning av huden, akut solkänslighet och permanent förlust av förmågan att bli brun.
Risker: Abnormala färgförändringar, små vita pormaskar (tillfälliga), infektion, ärrbildning, allergiska reaktioner, feberblåsor och munsår.
Återhämtning: Återgång till arbete är möjlig efter två veckor. Mer ansträngande aktiviteter kan återupptas efter fyra till sex veckor. Rodnaden försvinner efter ungefär tre månader. Pigmenten kommer tillbaka (då kan du också åter vara i solen) efter sex till tolv månader.
Resultatens varaktighet: Permanent, men nya rynkor kan uppstå pga ålder.

Läs mer om ingreppet

Ögonlocksplastik

Ingrepp: Korrigerar hängande övre ögonlock och svullna påsar under ögonen genom att ta bort överflödig vävnad bestående av fett, hud och muskler.
Behandlingstid: En till tre timmar.
Anestesi: Vanligtvis lokalbedövning med lugnande, eller narkos.
Öppen/Sluten vård: Vanligtvis öppenvård
Biverkningar: Tillfälligt obehag, strama ögonlock, svullnad, blånad, tillfällig ögontorrhet, brännande känsla, klåda i ögonen, överdriven tårproduktion, ljuskänslighet under de första veckorna.
Risker: Tillfälliga synrubbningar – man ser suddigt eller dubbelt, infektion, blödning, svullnad, torra ögon, små vita pormaskar, asymmetri, ärrbildning, svårighet att stänga ögonen (vanligtvis permanent), hängande nedre ögonlock (kan kräva ytterligare kirurgi), blindhet (extremt ovanligt).
Återhämtning: Vanligtvis två till tre dagar. Återgång till arbete möjligt efter sju till tio dagar. Du kan börja använda kontaktlinser efter två veckor eller mer. Ansträngande aktiviteter och alkoholkonsumtion kan återupptas efter tre veckor. Blånad och svullnad försvinner efter några veckor.
Resultatens varaktighet: Flera år, ibland för alltid.

Läs mer om ingreppet

Ansiktslyft

Ingrepp: Förbättrar slapp och hängande hud i ansiktet och på halsen genom att ta bort överflödigt fett, strama åt muskler och drapera om huden. Ingreppet vanligast på män och kvinnor över 40 år.
Behandlingstid: Flera timmar.
Anestesi: Lokalbedövning med lugnande eller narkos.
Öppen/Sluten vård: Vanligtvis öppenvård. En del patienter kan behöva en kortare sjukhusvistelse.
Biverkningar: Tillfällig blånad, svullnad, domningar och känslig hy. Torr hy som stramar. På män: permanent behov att raka sig bakom öronen dit hud som vanligtvis är skäggbevuxen repositionerats.
Risker: Nervskador som kontrollerar ansiktsmusklerna eller känseln (vanligtvis tillfälligt, men tillståndet kan bli permanent), infektion, blödning, dålig ärrläkning, stora ärr, asymmetri eller förändrat hårfäste.
Återhämtning: Återgång till arbete möjlig inom tio till 14 dagar. Mer ansträngande aktiviteter kan återupptas efter två veckor eller mer. Blånaderna försvinner inom två till tre veckor. Man bör minimera exponeringen för sol under flera månader. 
Resultatens varaktighet: Vanligtvis fem till tio år.

Läs mer om ingreppet

Pannlyft

Ingrepp: Minimera vecken i pannan, korrigera hängande ögonbryn, fårad panna och bekymmersrynkan genom att ta bort överflödig vävnad, ändra musklerna och strama åt huden. Kan göras med en traditionell teknik, genom ett snitt precis bakom hårfästet, eller med endoskopi som kräver tre till fem korta snitt. Ingreppet är vanligast på personer över 40.
Behandlingstid: En till två timmar.
Anestesi: Lokalbedövning med lugnande eller narkos.
Öppen/Sluten vård: Vanligtvis öppenvård.
Biverkningar: Tillfällig svullnad, domningar, huvudvärk, blånad. Traditionellt pannlyft: klåda och hårförlust.
Risker: Skada på nerver i ansiktet som påverkar ansiktsrörelserna, musklerna kan försvagas och asymmetri uppstå, bred eller kraftig ärrbildning.
Återhämtning: Återgång till arbetet kan ske efter sju till tio dagar, vanligtvis tidigare vid endoskopiskt pannlyft. Mer ansträngande aktiviteter kan återupptas först efter flera veckor. Full återhämtning först efter två till tre veckor. Minimal solexponering i flera månader.
Resultatens varaktighet: Vanligtvis fem till tio år.

Läs mer om ingreppet

Fettsugning

Ingrepp: Förbättra kroppsformen genom att ta bort fettdepåer (som hård träning inte rår på) med hjälp av ett rör och vakuumsug. Kan utföras genom att man först injicerar en saltlösning innehållandes lokalbedövning för att reducera blödningar och svullnad. Vanliga områden för fettsugning är haka, kinder, hals, överarmar, ovanför brösten, magen, rumpan, höfterna, låren, knäna och anklarna. För stora volymer fett eller för fibrösa kroppsdelar kan ultraljudsassisterad fettsugning (UAL) användas. UAL är en ny teknik där en ultraljudssond förs in och smälter fettet innan det sugs ut.
Behandlingstid: En till två timmar eller mer. UAL: 20 till 40 procent längre än traditionell fettsugning.
Anestesi: Lokal, epidural eller narkos.
Öppen/Sluten vård: Vanligtvis öppenvård. Stora ingrepp kan kräva en kort sjukhusvistelse.
Biverkningar: Tillfällig blånad, svullnad, domningar, ömhet, brännande känsla. Traditionell fettsugning med saltlösning: Temporärt vätskedränage genom snitten. UAL: Större snitt för kanylen.
Risker: Asymmetri, rippling eller slapp hud, pigmentförändringar, hudskador, vätskeretention, kraftig vätskeförlust som kan leda till chock. UAL: Termala brännskador orsakade av värmen från ultraljudssonden.
Återhämtning: Återgång till arbetet är möjlig efter en till två veckor. Mer ansträngande aktiviteter kan återupptas efter två till fyra veckor. Helt återställd från blånad och svullnad är man vanligen efter en till sex månader eller mer. Användandet av saltlösning eller UAL kan förkorta återhämtningstiden, svullnaden och blånaden.
Resultatens varaktighet: Permanent med hjälp av rimlig diet och träning.

Läs mer om ingreppet

Manlig bröstreduktion (gynekomasti)

Ingrepp: Reducera förstorade, kvinnoliknande bröst på män genom fettsugning och/eller genom att skära bort glandular vävnad (I vissa fall bekostas operationen av landstinget).
Behandlingstid: En timme eller mer.
Anestesi: Narkos eller lokalbedövning.
Öppen/Sluten vård: Vanligtvis öppenvård. 
Biverkningar: Tillfällig blånad, svullnad, domningar, ömhet, brännande känsla. Risker: Infektion, vätskeansamlingar, hudskador, rippling eller slapp hud, asymmetri, pigmentförändringar (kan bli permanent om man utsätts för sol), kraftig ärrbildning om vävnad skurits bort, behov av ytterligare ingrepp för att ta bort överflödig vävnad.
Återhämtning: Återgång till arbete möjligt efter tre till sju dagar. Mer ansträngande aktiviteter kan återupptas efter två till tre veckor. Svullnad och blånad försvinner efter tre till sex månader.
Resultatens varaktighet: Permanent.

Läs mer om ingreppet

Näsplastik

Ingrepp: Omforma näsan genom att minska eller öka näsans storlek, ta bort en puckel, omforma nästippen, minska näsborrarnas storlek eller ändra på vinkeln mellan näsan och överläppen. En näsplastik kan också åtgärda andningsproblem (en operation som i vissa fall bekostas av landstinget).
Behandlingstid: En till två timmar eller mer.
Anestesi: Lokalbedövning med lugnande eller narkos.
Öppen/Sluten vård: Vanligtvis öppenvård.
Biverkningar: Tillfällig svullnad, blånad runt ögonen och näsan, huvudvärk, blödning och stelhet.
Risker: Infektion, brustna blodkärl vilket resulterar i små, röda och permanenta fläckar, ofullständig förbättring, vilket kan kräva ytterligare ingrepp.
Återhämtning: Återgång till arbete möjligt efter en till två veckor. Mer ansträngande aktiviteter kan återupptas efter två till tre veckor. Undvik att utsätta näsan för sol under åtta veckor.
Slutresultat: Synligt efter ett år eller mer.
Resultatens varaktighet: Permanent.

Läs mer om ingreppet

Relaterade Sidor

Frågor & Tankar? Kontakta oss.

Tel: 08-66 70 800

Bifoga Bild

1+1=?