Bröstförstoring – höjdpunkter från studien

Trots de höga förväntningarna på Food and Drug Administration (FDA) att godkänna silikongelsimplantat för kosmetiska ingrepp 2006, fortsätter koksaltsimplantat att vara det mest populära alternativet. Enligt en studie publicerad i mars/april-numret av Aesthetic Surgery Journal.

Enligt den här studien använder 60 procent av kirurgerna fortfarande koksaltsimplantat och majoriteten av de här läkarna väljer koksaltsimplantat för 75-100 procent av sina förstagångspatienter. Studien visade att 80 procent av plastikkirurgerna som svarat i undersökningen har ökat användningen av silikonimplantat sedan de reintroducerades 2006. Det fanns flera anledningar till att välja en sorts implantat framför ett annat. Patienternas egna önskemål var det som framför allt gjorde att användningen av silikonimplantat ökade. Undersökningen bestod av 27 frågor som skickades ut till 1746 medlemmar av American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS).

Medlemmar ur ASAPS valdes särskilt ut som de som med största sannolikhet skulle utföra flest bröstförstoringar. Data samlades in under en tremånadersperiod med start i juni 2007. Undersökningen samlade också in andra typer av data om framför allt bröstförstoring, bl a vilket det vanligaste snittet är, vanligaste implantatstorleken och de vanligaste komplikationerna. Majoriteten av kirurgerna (64 procent) föredrog ett snitt nära bröstvecket, medan 25 procent föredrog ett snitt runt den nedre halvan av vårtgården. 81 procent av kirurgerna rapporterade att medelstorleken på ett implantat var 300 till 400 cc (vilket motsvarar ungefär en c-kupa). Släta implantat, snarare än de texturerade, föredrogs av 92 procent och dessa var kirurgernas eget val eftersom de ger färre veck och genomgående ett bättre resultat för patienten. 96 procent av kirurgerna använder runda snarare än anatomiskt formade implantat. Den vanligaste placeringen var under muskeln (62 procent).

Den vanligast rapporterade tidiga komplikationen var känselförändringar i bröstvårtan, medan kapselkontraktur (som ger hårda bröst eftersom ärrvävnad bildas runt implantatet) var den vanligaste senare komplikationen. Enligt data från ASAPS var bröstförstoring det vanligaste plastikkirurgiska ingreppet under under 2008. Det är första gången som det är vanligare än fettsugning. 2008 utfördes 355 671 bröstförstoringar vilket är en ökning med 250 procent jämfört med 2007. Enligt statistik från ASAPS utfördes 46 procent av 2008 års bröstförstoringar med silikongelimplantat.